amerikaans-saudisch-samenspel-rond-sancties-tegen-iran-uitpers

05-11-18 09:40:00,

De VS legt Iran vanaf vandaag opnieuw een uitgebreid sanctieregime op. Deze sancties gaan al lang niet meer enkel over de eis dat het nucleaire akkoord met Iran moet heronderhandeld worden. Washington heeft zich eenzijdig uit het akkoord teruggetrokken dat in 2015 is gesloten tussen Iran enerzijds en de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland (de P5+1) anderzijds. Dat akkoord, het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), werkte. Dat vinden, de VS uitgezonderd, ook alle andere landen die betrokken zijn bij het akkoord. De uraniumverrijkingsinstallaties werden afgebouwd, Iraans verrijkt uranium moest worden verscheept naar Rusland en Iran verklaarde zich akkoord met een strikt inspectieregime. In ruil kwam er een geleidelijke verlichting van de sancties, die de afgelopen jaren een zware economische impact hadden op de Iraanse bevolking. Door zich uit het akkoord terug te trekken, plaatst Washington meteen ook secundaire sancties op landen en bedrijven die handel drijven met Iran, tot groot ongenoegen van de Europese landen en China.

President Trump gaat nu duidelijk een stap verder en wil de volledige Iraanse buitenlandse politiek op de knieën krijgen. Hij viseert onder meer de Iraanse steun aan de Libanese militante beweging Hezbollah, de Iraanse militaire activiteiten in Syrië en de steun aan de Houthi-rebellen in Jemen. De Iraanse rol in Jemen is fel overroepen en valt alleszins in het niets in vergelijking met de Britse en Amerikaanse steun aan de Saoedische oorlog in Jemen.

Het is opvallend dat het Witte Huis hard van leer trekt tegen Teheran, net op het ogenblik dat een andere belangrijke grootmacht in de regio, Saoedi-Arabië, internationaal zwaar onder vuur ligt. De moord op de Saoedische journalist Khassoghi in het consulaat in Istanboel zorgde voor heel wat ophef. Die bracht ook de desastreuze humanitaire gevolgen van Riyads oorlogspolitiek in Jemen opnieuw voor het voetlicht. Bovendien speelt het Saoedische koningshuis al jaren een belangrijke rol in de financiering en bewapening van extremistische salafistische gewapende groepen en treedt het uitermate repressief op tegen kritische stemmen. De affaire Khassoghi is immers maar het topje van de ijsberg.

Die kwalijke reputatie hindert niet dat Washington graag de andere kant opkijkt. Daar zijn twee redenen voor: olie en wapens. Het ziet er naar uit dat de VS Saoedi-Arabië wil ontzien als het in ruil zorgt voor de compensatie van het verlies van Iraanse olie op de wereldmarkt.

 » Lees verder