wat-staat-er-in-de-verklaring-van-marrakesh-8211-geotrendlines

06-11-18 11:29:00,

Op 10 en 11 december komen regeringsleiders uit de hele wereld bijeen om de verklaring van Marrakesh te ondertekenen. Daarin wordt vastgelegd hoe de wereldwijde stroom van migranten gereguleerd moet worden. De Nederlandse regering zal deze verklaring naar alle waarschijnlijkheid ondertekenen, zonder dat daar een uitvoerig debat over gevoerd zal worden in de Tweede Kamer.

De verklaring van Marrakesh, een meer dan dertig pagina’s tellend document getiteld ‘The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration‘, is geen verdrag met bindende afspraken. Het is een intentieverklaring die voortborduurt op bestaande internationale afspraken over internationale mensenrechten, de bestrijding van mensensmokkel en slavernij, arbeidsmigratie, ontwikkelingshulp en zelfs over klimaatverandering. Maar wat staat er precies in deze verklaring? We hebben het volledige document doorgenomen en de belangrijkste en meest opvallende onderdelen voor u samengevat.

In hoofdlijnen gaat de verklaring over het in kaart brengen van de aantallen migranten, het waarborgen van de veiligheid van migranten tijdens hun oversteek en het verbeteren van de informatievoorziening aan migranten. Ook moeten migranten geholpen worden bij integratie op de arbeidsmarkt en moeten zij toegang krijgen tot voorzieningen als zorg en onderwijs. Opvallend is de passage over het veranderen van de beeldvorming over migranten in de media en de afspraak om nieuwe wetten in te voeren om negatieve uitlatingen over migranten te bestraffen.

1. In kaart brengen van migratiestromen

Het eerste doel van de verklaring is om de migratiestromen in de wereld beter in kaart te brengen, door te registreren waar de migranten vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Op die manier probeert men beter inzicht krijgen in de omvang en de richting van migratiestromen. Door deze statistieken te standaardiseren wordt het mogelijk om data uit verschillende landen te combineren en dubbeltelling te voorkomen.

Deelnemende landen worden volgens de verklaring geacht informatie te verzamelen over waar een migrant van oorsprong vandaan komt, in welke landen hij of zij de afgelopen vijf jaar is geweest en wat de reden is om het land van herkomst te verlaten. Ook moet in kaart worden gebracht welke vaardigheden migranten hebben en wat hun behoeften zijn in termen van gezondheidszorg, onderwijs en leefomstandigheden. Daar moet het beleid vervolgens op afgestemd worden.

2. Aanbieden van ontwikkelingshulp

Het tweede onderdeel van de verklaring heeft betrekking op het verbeteren van de situatie in de landen waar de meeste migranten vandaan komen.

 » Lees verder