inspraak-van-dorpstraat-naar-werkvloer

07-11-18 04:16:00,

Afgelopen week hielden wereldwijd duizenden Google-werknemers een ‘walk-out’. Een van hun eisen: meer effectieve werknemersinspraak via een zitje in de raad van bestuur. Zijn werknemers in moderne organisaties zoals Google met al het ‘employee involvement’ dan niet genoeg betrokken? Recent onderzoek toont dat net zoals in de jaren 70, werknemers qua inspraak vooral op hun kin moeten kloppen.

Willen werknemers wel meer inspraak op hun werk? Met enerzijds internationaal dalend vakbondslidmaatschap, en anderzijds de HR-focus op zelfsturende teams, employee involvementen Chief Happiness Officers, zou je kunnen besluiten dat in moderne organisaties de vraag voor werknemersinspraak wel is afgedekt.

Blijvend inspraaktekort

Volgens Amerikaans onderzoek gepubliceerd deze maand, is echter niets minder waar (Kochan et al., 2018). De onderzoekers herhaalden een grootschalige bevraging onder werknemers naar inspraak op hun werk uit 1977 en 1995, en kunnen zo de “voice gap” in de loop van de tijd in kaart brengen. Ze zijn namelijk geïnteresseerd in het verschil tussen enerzijds wat werknemers verwachten aan inspraak (“employee voice”), en anderzijds hoeveel inspraak ze effectief hebben.

De bevragingen over tijd tonen dat een stabiele, grote meerderheid van de werknemers verwacht (aanzienlijke) inspraak te hebben rond een brede set van thema’s, zowel de manier waarop ze werken, de arbeidsvoorwaarden, de producten of diensten waar ze aan werken, als de koers van hun organisatie. Er is dus geen steun voor het argument dat werknemers vandaag de dag minder interesse of lagere verwachtingen hebben wat betreft effectieve inspraak op hun werk.

Wanneer werknemers vervolgens het niveau van inspraak beoordelen dat ze effectief hebben, ligt dit aanzienlijk lager. Het inspraaktekort varieert zowel naar thema, als naar werknemerskenmerken. Zo rapporteert 62% een inspraaktekort als het op arbeidsvoorwaarden aankomt, t.o.v. 35% als het gaat over inspraak over de manier waarop je je werk uitvoert. Oudere werknemers, vrouwen, en diegenen met een gemiddeld inkomen signaleren een significant groter inspraaktekort. De gegevens weerleggen volgens de onderzoekers alleszins de hypothese dat werknemers tevreden zijn met hun inspraakmogelijkheden op het werk.

Vraag voor vakbond stijgt

Terwijl de beoordeling van het inspraaktekort naar thema relatief stabiel blijft over tijd, is dit niet het geval als het gaat over de vorm van inspraak. De meest opvallende verschuiving is namelijk het aandeel van werknemers dat aangeeft voor de oprichting van een vakbondsvertegenwoordiging te zouden stemmen,

 » Lees verder