abn-amro-was-ook-als-staatsbank-betrokken-bij-internationale-dividendfraude

08-11-18 08:50:00,

Bij weinig banken werd de frauduleuze CumEx-handel zo fanatiek bedreven als bij de staatsbank ABN Amro. Het ministerie van Financiën had daar sinds 2006 gedetailleerde kennis over. Maar ook nadat het ministerie in 2008 eigenaar werd van ABN Amro, bleef de bank willens en wetens betrokken bij transacties waarmee belastingdiensten ernstig werden benadeeld. Het ministerie heeft de kennis van de fraude niet met de minister gedeeld en liet de CumEx-handel ongemoeid.

Dit stuk in 1 minuut

  • In juli 2014 wilde de Duitse Justitie via een rechtshulpverzoek een inval bij de in Amsterdam gevestigde ABN Amro Clearing Bank laten uitvoeren. Dit in het kader van het onderzoek naar de CumEx-fraude, het grootste naoorlogse fraude-onderzoek in Duitsland.

  • De afdeling Fortis GSLA werd in 2005 voor het eerst in verband gebracht met CumEx-fraude. De Fransman Stefan Stanciu luidde binnen Fortis de klok. Stanciu heeft in 2006 de fiscale opsporingsdienst uitgebreid over de CumEx-fraude bij Fortis ingelicht. Sindsdien was de kennis over de frauduleuze dividendarbitrage binnen het ministerie van Financiën bekend: de FIOD maakt immers deel uit van het ministerie.

  • In die periode was Gerrit Zalm minister van Financiën en Joop Wijn staatssecretaris. In september 2008, een jaar nadat Zalm en Wijn waren afgetreden, werd ABN Amro genationaliseerd; ook delen van Fortis worden staatseigendom. Zalm werd in november 2008 de hoogste baas bij de staatsbank, en haalde later ook Joop Wijn naar ABN Amro. Zalm noch Wijn willen zeggen of zij in 2006 al kennis hadden van CumEx-transacties.

  • Compliance officer Nico Zwikker mocht de nationalisatie in goede banen leiden. Hij was ooit de compliance officer van Fortis GSLA. In die tijd ging hij mee naar klanten om hen te overtuigen dat er niets mis was met CumEx-transacties. Van 2009 tot 2013 was Zwikker hoofd Compliance van ABN Amro.

  • De Kirchberg Group uit Luxemburg was tot begin 2010 een volle dochter van ABN Amro. Kirchberg hield zich bezig met dividendarbitrage waarbij onder andere CumEx- en CumCum-transacties werden verricht.Na een management buy-out bleef Kirchberg exclusief zaken doen met ABN Amro. Pas eind januari/begin februari 2016 deelde ABN Amro de Luxemburgers opeens mee dat ze alle banden wilde verbreken. De reden: Kirchberg hield zich volgens ABN Amro bezig met ‘dividendstrippen’.

  • In het beursprospectus wordt geen melding gemaakt van het verleden van ABN Amro.

 » Lees verder