hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-2

08-11-18 11:24:00,


Hidde J. van Koningsveld heeft geretweet stan van houcke
Toiletpapier is op, maar gelukkig bestaat er nog http://stanvanhoucke.blogspot.com! 

Let op Hidde, voorzitter van de jongerenafdeling van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Met die frisse ‘Friese jongensnaam,’ verwijzend naar de ‘Germaanse Hild in de betekenis van strijd,’ begin jij als jongeling, bij gebrek aan argumenten, een ordinaire scheldpartij tegen mij, een 71-jarige journalist. En dit alles omdat jij mijn kritiek op de massale Israelische mensenrechtenschendingen en het onophoudelijk stelen van Palestijns land, niet kan verdragen. Vreemd genoeg studeer jij rechten in de democratische rechtstaat Nederland, die  — in tegenstelling tot de zelfbenoemde ‘Joodse Staat’ — in juridisch opzicht geen tweederangs burgers kent. De enige ‘rechtvaardiging’ die jij hebt voor jouw steun aan de Israelische terreur is dat je joods bent, of in elk geval je joods voelt. Dat is een zwaktebod, zoals je zelf zult begrijpen. Zolang je nog in Nederland woont, zal ook jij je aan het nationaal en internationaal recht dienen te houden. Ik begrijp uit jouw reacties dat je ouders er niet in zijn geslaagd jou de elementaire normen van fatsoenlijk burgerschap bij te brengen. Laat ik daarom als vader en grootvader je proberen uit te leggen waar het ondermeer om draait. Zo’n acht jaar geleden schreef de inmiddels 56-jarige joods-Nederlandse Daphne Meijer, tegenwoordig Lid Stadsdeelcommissie voor Indische Buurt en Oostelijk Havengebied, het volgende:

Ik ken veel linkse joden. Sterker nog, ik ben er zelf ook een. Wij maken ons druk over de toestand in de wereld, en schuwen de zelfkritiek niet. Behalve als het over het concept van het ‘uitverkoren zijn’ gaat. Er is sprake van een enorme illogica: aan de ene kant herinneren joden zich het elke dag, onder andere in het Alenoe-gebed, waarin de zinsnede staat: ‘Wij danken U dat U ons niet gemaakt hebt als de andere volkeren.’ En soortgelijke teksten in andere gebeden: ‘… dat U ons uitgekozen hebt boven anderen.’

‘Uitgekozen boven anderen’ slaat, met name wanneer je niet (langer) in een transcendente scheppende kracht gelooft, nergens op. En volgens onze huidige normen die stellen dat ‘all men are created equal’ is hier sprake van racisme.  » Lees verder