Hidde J. van Koningsveld. Zonder Dollen: Wees Gewaarschuwd! 6

hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-6

14-11-18 01:00:00,


Volgens de joods-Amerikaanse auteur Elie Wiesel is  

’the Jew closer to humanity than any other,’ van de meer dan 7 miljard wereldbewoners, waardoor tegelijkertijd ‘the enemy of the Jews the enemy of humanity’ is. Juist daarom staat voor het Judaïsme het doden van een Jood gelijk aan ‘murdering all mankind.’ Sterker nog, volgens de Talmoed — commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op het Oude Testament — is ‘hitting a Jew like slapping the face of God himself.’ Abraham Foxman, de joods Amerikaanse voorzitter van de Anti Defamation League, doet hier nog een schepje bovenop door te stellen dat de Holocaust ‘not simply one example’ is ‘of genocide but a near succesvol attempt on the life of God’s chosen children and, thus, on God himself.’ Deze veronderstelling wordt aangevochten door auteurs als de Franse intellectueel Laurant Guyénot, die gedocumenteerd uiteenzet dat ‘Yahweh, the Jewish universal God,’ in werkelijkheid slechts ‘a narcissistic tribal god’ is en dan ook nog eens ‘in the clinical sense of the word.’ In zijn boek From Yahweh To Zion. Jealous God, Chosen People, Promised Land… Clash of Civilizations, (2018), gaat hij in op het feit dat het millennia-oude ‘Judeocentrisme’ haaks staat op het moderne en postmoderne ‘universalisme.’ De ‘universal God invented by the Jews is actually a particularly jealous tribal god seized with an exterminating rage against all other gods, and his universalism is only a disguise hiding supremacism and contempt for all non-Jewish particularisms. 

Illustrerende voorbeelden hiervan staan in het vijfde boek van de Thora, waarin de Joodse tribale god zijn ‘uitverkoren volk’ opdracht geeft:

16 in the cities of the nations the Lord your God is giving you as an inheritance, do not leave alive anything that breathes. 17 Completely destroy them — the Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites and Jebusites — as the Lord your God has commanded you. 

18 Otherwise,  » Lees verder

%d bloggers liken dit: