Regering wil duurzame sociale woningen, maar pakt investeringsgeld van woningcorporaties af

regering-wil-duurzame-sociale-woningen-maar-pakt-investeringsgeld-van-woningcorporaties-af

19-11-18 12:06:00,

Zo’n 2,1 miljoen corporatiewoningen moeten van het gas af en dat betekent: verduurzamen. Tegelijkertijd moeten corporaties fors bijbouwen om de woningnood te lenigen. Hoe valt dat te rijmen met een meer dan verdubbeling van de fiscale lasten van de sector in 2021? Spoiler alert: niet.

Van een kabinet mag je beleid verwachten dat logisch in elkaar steekt. Onuitvoerbaar beleid is niet alleen zinloos, maar je houdt er ook de kiezers mee voor de gek. Rutte III kampt met minstens één beleidsveld waar de logica ontbreekt: de sociale woningmarkt. Het kabinet is op dat gebied met twee onverenigbare operaties bezig.

De woningcorporaties, die in Nederland het leeuwendeel van de sociale huurwoningen bezitten, hebben twee belangrijke opgaven op hun bordje geschoven gekregen. De financiële onderbouwing van deze twee peperdure mega-operaties deugt echter voor geen cent. De inkomsten van de woningcorporaties worden door Rutte lll nog verder afgeroomd dan onder Rutte ll.

Vol gas gaan

De eerste opgave is om heel veel woningen te bouwen. Vooral door de onder Rutte II ingevoerde verhuurderheffing is de bouw van sociale woningen totaal ingestort. Corporaties waren meer bezig met reorganiseren en manieren vinden om te bezuinigen dan met bouwen. Het vertrouwen binnen de sector was helemaal zoek. De overheid werd ervaren als een onbetrouwbare en onvoorspelbare partner. In 2009 bouwde de sector 40.000 woningen. In 2015 waren het er nog maar 14.700 en in 2017 22.000. Voor alle duidelijkheid: de corporatiesector is grotendeels ongevoelig voor de conjunctuur, dus de daling was geen direct gevolg van de crisis.

Gerekend over alle woningmarktsegmenten – koop, vrijesectorhuur en sociale huur – hebben we volgens onderzoeksbureau Capital Value tijdens de recessie in de bouw een achterstand van zo’n 200.000 woningen opgelopen. Die moet worden ingelopen. Maar de bevolking groeit en er is ook een trek naar de stad gaande. Volgens de prognoses zouden er eind 2025 tegen de 700.000 woningen moeten zijn bijgebouwd. Om vol gas te gaan bij de woningbouw, heeft het land de investeringskracht van de corporatiesector hard nodig.

Zonder duurzame woningen geen ‘Parijs’

Naast die bouwinspanning hebben de corporaties nog een tweede investeringsopgave van de overheid gekregen. De 2,1 miljoen sociale woningen moeten worden verduurzaamd. Dat is een hoeksteen van het beleid dat via de poldermethode aan Diederik Samsoms klimaattafel tot stand is gekomen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: