Blok openbaart per abuis staatsgeheimen over Syrische strijdgroepen

blok-openbaart-per-abuis-staatsgeheimen-over-syrische-strijdgroepen

22-11-18 09:14:00,


NIEUWSUUR

GESCHREVEN DOOR

Milena Holdert en Ghassan Dahhan

De Nederlandse hulp aan Syrische opstandelingen was expliciet bedoeld voor de strijd, zo valt op te maken uit documenten die zijn opgevraagd doorNieuwsuur en Trouw. Dit staat in schril contrast met verklaringen van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer, waar hij stelde dat de hulp ‘civiel van aard’ was. En de regering onthult informatie die eerder als staatsgeheim is bestempeld.
De documenten zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en werpen nieuw licht op de Nederlandse rol in de Syrische burgeroorlog. In september berichttenNieuwsuur en Trouw al over het Nederlandse hulpprogramma aan Syrische strijdgroepen. Daaruit bleek dat sommige van die strijdgroepen mensenrechtenschendingen begingen en zelfs eerder als ‘terroristisch’ door het OM waren bestempeld.
Nu blijkt dat vrijwel alle door Nederland geleverde goederen door de Syrische opstandelingen voor de militaire strijd zijn ingezet. Niet alleen zijn pick-uptrucks in aanvalsmissies gebruikt, ook leverde Nederland ‘tactische vesten’ voor wapens als de M-16 en AK-47. Verder hadden onschuldige spullen als voedselpakketten, generatoren en meubels militaire waarde: vooral om het moreel van de strijders op te vijzelen. Laptops werden gebruikt voor het selecteren van militaire doelwitten.

Staatsgeheime informatie
In de vrijgegeven documenten blijkt bovendien onbedoeld staatsgeheime informatie te staan. Zo worden onder meer namen genoemd van de betrokken strijdgroepen, informatie waar Blok tot op heden over zweeg. Zo wordt nu ‘Levant Front’ (Jabhat al-Shamiya) genoemd, een groepering die Nieuwsuur en Trouw eerder al noemden, maar Buitenlandse Zaken weigerde te bevestigen.
Ook wordt in de documenten een nieuwe strijdgroep genoemd: Hama Rebels Gathering. Deze beweging was al in beeld bij Nieuwsuur en Trouw, maar werd vanwege gebrek aan bewijs niet genoemd in eerdere publicaties. Blok weigerde de namen van de betrokken groepen te noemen omdat hij daarmee mogelijk levens in gevaar kon brengen.
De naam van het controversiële Jabhat al-Shamiya komt voor in een Nederlandse leveringsovereenkomst van een aantal pick-uptrucks. De beweging wordt door mensenrechtenorganisaties beschuldigd van standrechtelijke executies, verkrachtingen, martelingen en ontvoeringen.
Invasie van Afrin
Opmerkelijk detail: de voertuigen werden op 9 februari van dit jaar aan Jabhat al-Shamiya geleverd.  » Lees verder