Dichter bij het hart..

dichter-bij-het-hart.

26-11-18 08:50:00,


x
x
Dichter bij het hart

2018 ©  Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Wat is Liefde? De vraag naar de essentie van de Liefde heeft vele mensen gedurende hun leven bezig gehouden. Evenals de vraag naar de essentie van het leven en de dood. Sommigen streven vanuit hun angst voor de dood naar een vereeuwiging van het leven (HIER en HIER). Ze vergeten daarbij echt te leven en zullen dus ook nooit ervaren wat de essentie ervan is, evenals ze nooit zullen ervaren wat de essentie van de dood is. Zou het misschien zo kunnen zijn dat het leven Liefde is en dat het zoeken naar de essentie ervan ons weghoudt van de werkelijke beleving ervan? Zou het ook zo kunnen zijn, dat de dood ons een mogelijkheid geeft om vanuit een totaal ander meer (ge)heel(d) perspectief ons laat beleven wat een werkelijk liefdevol leven is?

Arend Zeevat

Het leven is een avontuurlijke reis
Het leven op deze planeet is een bijzonder avontuurlijke reis. Een reis die onze ziel nieuwe ervaringen op laat doen op de weg terug naar haar kosmische oorsprong? Deze reis biedt vele mogelijkheden om ons het onderscheid tussen Licht en duisternis te laten beleven. Waardoor wij leren het onderscheid te maken tussen Goed en Kwaad. En vanuit ons eigen individueel hervonden evenwicht, met al de daarbij ontwikkelde kwaliteiten, tot een gezamenlijke verrijking kunnen komen van de menselijke evolutie?

Het Goede is moeilijk te definiëren zonder een diep gevoelde beleving van haar liefdevolle essentie. Het  Kwade is moeilijk te definiëren zonder een kennis en diep gevoeld ervaren van het gebrek aan Liefde. Een simpele oefening in dit kader is om bij jezelf na te voelen hoe het is, om bij te hebben gedragen aan het geluk en welzijn van een ander, of bij te hebben gedragen aan het vergroten of versterken van de ellende van een ander.

“Als je een ander mens doodt, dood je iets in jezelf.”

Deze uitspraak van een Amerikaanse uit Irak teruggekeerde soldaat (HIER) kan men op iedere andere manier vertalen. Bijvoorbeeld:

`Als je onbewust of misschien wel bewust een ander leed toebrengt, breng je in feite jezelf leed toe.`

Het Goede
In mijn beleving is de uitdrukking van het Goede,

 » Lees verder