Recordwinsten maar toch zorgt regering er voor dat lonen ook volgende jaren niet mogen stijgen

recordwinsten-maar-toch-zorgt-regering-er-voor-dat-lonen-ook-volgende-jaren-niet-mogen-stijgen

29-11-18 04:43:00,

De komende onderhandelingen over een nieuw loonakkoord staan onder hoogspanning. De loonmarge, die vastgelegd wordt door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, zou zo goed als nul zijn. Dat is slecht nieuws voor werknemers die door de stijgende prijzen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Net op het moment dat ontevreden burgers in Frankrijk en België op straat komen tegen de almaar hogere prijzen die knagen aan het gezinsbudget, blijkt uit de eerste berekeningen van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven dat er voor Belgische werknemers ook de komende twee jaar geen loonsverhoging in zit. Volgens de socialistische vakbond ABVV wijzen de eerste cijfers op een complete loonblokkering. In La Libre heeft ABVV-voorzitter Robert Vertenueil het zelfs over een negatieve loonmarge van -0,2 procent.

Dat de lonen zich moeten houden aan strikte marges heeft alles te maken met de loonwet van 1996. Die bepaalde dat de Belgische lonen niet sneller mochten stijgen dan in de buurlanden. Sinds die tijd bleven de werkgeversorganisaties er op hameren dat er een historische loonkloof is met de buurlanden, een loonkloof die opgebouwd werd in de jaren voor 1996. Met de komst van de regering Michel kregen ze eindelijk gehoor.

In 2016 werd de loonwet strenger gemaakt. De CRB die om de twee jaar de marge voor loonstijgingen berekent, mag geen rekening meer houden met de patronale bijdrageverminderingen. Deze regering deelde verder cadeaus uit aan de werkgevers in de vorm van loonkostsubsidies (in totaal voor maar liefst 3,6 miljard euro), maar in de vergelijking met de evolutie van de lonen in de buurlanden worden die niet langer meegeteld.

Correctie

Er kwam ook een correctiemechanisme. Als om één of andere reden de lonen in onze buurlanden minder snel stijgen dan voorspeld, zullen de Belgische lonen dat verschil moeten goedmaken in de twee jaar die volgen op die vaststelling. Daarbovenop komt nog eens een reserve van 0,5 procent die elke keer van de marge moet worden afgetrokken.

Dat de loonkostsubsidies niet worden meegeteld heeft een dubbele impact op de koopkracht. Ten eerste mogen de lonen daardoor minder snel stijgen. Maar ten tweede moet iemand die loonkostsubsidies ook ophoesten. De taxshift met daarin de 3,6 miljard euro lastenverlagingen voor werkgevers wordt gecompenseerd door onder meer de hogere btw op elektriciteit en extra accijnzen,

 » Lees verder