Tweede Kamer neemt motie over steun aan omstreden antisemitisme-definitie aan – The Rights Forum

tweede-kamer-neemt-motie-over-steun-aan-omstreden-antisemitisme-definitie-aan-8211-the-rights-forum

29-11-18 04:09:00,

Nieuws

IHRA-definitie

Kenneth Stern Kees van der Staaij IHRA SGP antisemitisme Israël-lobby

IHRA-definitie / Tweede Kamer neemt motie over steun aan omstreden antisemitisme-definitie aan

In een tweede poging is het de SGP gelukt een motie over de zwaar omstreden ‘IHRA-definitie van antisemitisme’ aangenomen te krijgen. De Kamer ging voorbij aan de bezwaren uit de joodse gemeenschap tegen het politieke misbruik dat wordt gemaakt van de bestrijding van antisemitisme.

Demonstratie van een afdeling van de Amerikaanse organisatie Jewish Voice for Peace tegen de dreigende verankering van de IHRA-definitie door het Amerikaanse Congres.Tikun Olam 

Tweemaal is scheepsrecht voor SGP-voorman Kees van der Staaij. Op 15 november diende hij een motie in, waarin de regering werd verzocht ‘steun te verlenen aan het binnen de EU overnemen van de IHRA-definitie van antisemitisme’. De motie kreeg alleen steun van VVD, CDA, CU, SGP en FvD en haalde het niet.

Een week later diende Van der Staaij een vergelijkbare motie in. Ditmaal werd de regering verzocht ‘steun te verlenen aan het hanteren van de internationale IHRA-werkdefinitie van antisemitisme’. Daarvoor bleken naast de eerdergenoemde partijen ook de PVV en 50PLUS te porren. Bij de stemming kreeg de motie dinsdag een ruime meerderheid.

Op het oog mag steun voor een ‘antisemitisme-definitie’ een ruggensteun voor de bestrijding van antisemitisme lijken, en als zodanig wordt de definitie ook verkocht. Maar in de praktijk wordt juist op cynische wijze misbruik gemaakt van de bestrijding van antisemitisme.

Politiek misbruik

De bezwaren tegen de IHRA-definitie, genoemd naar de International Holocaust Remembrance Alliance, zijn op deze website uitvoerig beschreven en door The Rights Forum onder de aandacht van politiek Den Haag gebracht. Kort gezegd is de definitie niet alleen onduidelijk, maar bovenal een politiek instrument om kritiek op Israëls Palestinapolitiek als ‘antisemitisch’ de kop in te kunnen drukken. De definitie politiseert de bestrijding van antisemitisme en werkt uitholling van het begrip antisemitisme in de hand.

Veelzeggend is dat de opsteller van de definitie, de joodse Amerikaan Kenneth Stern, zich fel verzet tegen wat hij noemt het ‘politieke misbruik’ van zijn definitie.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: