hidde-j-van-koningsveld.-zonder-dollen-wees-gewaarschuwd-16

03-12-18 08:08:00,


Neo-Nazis desecrate places of worship, cemeteries, beat innocent people and write racist slogans. That is what they do in Europe, and that is what they do here… I think the time has come to see that there is no difference between what our neo-Nazis do and what neo-Nazis do in Europe…  there are Hebrew neo-Nazi groups
Amos Oz over de terreur van Joodse fanatici in Israel.
https://www.timesofisrael.com/settlers-seek-arrest-of-amos-oz-over-neo-nazi-comments/ 

Toen ik in 2009 de joods-Israelische filmmaker Eyal Eitan vroeg waar het huidige zionisme op uit zou lopen, antwoordde hij zonder een greintje ironie: 

In wat heet de Samson Optie, een nucleaire genocide, in collectieve zelfmoord. Dan hoeven we ook niet meer op de Messias te wachten.

Massada dus, maar dan op wereldschaal. 

Het lijden van de Joden heeft niet geleid tot  solidariteit met andere slachtoffers. Lijden leidt niet als vanzelf tot empathie. Daar is meer voor nodig. Alleen wanneer de mens erin slaagt het eigen leed niet als absoluut uniek te beschouwen, pas dan is hij bij machte de lotsverbondenheid te ontdekken met alles en iedereen. De grote Albert Camus had gelijk toen hij stelde dat de

eerste stap van een geest die vervuld is van vervreemding het besef [is] dat hij dat gevoel van vervreemding deelt met alle mensen en dat de mensheid als geheel lijdt onder deze distantie ten opzichte van zichzelf en de wereld,

hetgeen leidt tot een ‘solidariteit van de ketenen’ die ieder mens aan de ander bindt. ‘De ziekte die één mens trof, wordt een massa-epidemie.’ De overgrote meerderheid van de Joods-Israeli’s evenwel en een aanzienlijk deel van de joden buiten ‘het beloofde land’ bezitten niet het vermogen empathie op te brengen voor Palestijnse slachtoffers. Door politieke, culturele en religieuze opvattingen ontbreekt bij hen de ‘solidariteit van de ketenen.’ Ik heb talloze joodse intellectuelen in het Westen en in Israel gesproken die met afgrijzen dit pathologisch gebrek aan medeleven met De Ander beschrijven, en die ervoor waarschuwen dat het huidige Israel alleen kan blijven bestaan zolang er oorlog is met de goyim, of in elk geval de dreiging van geweld. Over de wrok van de meeste Joods-Israelis tegen de oorspronkelijke bewoners,  » Lees verder