christien-brinkgreve-en-het-academisch-opportunisme

05-12-18 02:27:00,De 69-jarige Christine Dorothea Antoinette Brinkgreve is een Nederlands emeritus hoogleraar sociologie. In haar boek Het Raadsel van Goed en Kwaad (2018) schreef zij naar aanleiding van de depressies van haar moeder:

Het kwaad had verschillende gezichten. Naast dit monster dat periodiek ons huis en haar zelf binnendrong, als een bezettende macht, was er de Oorlog. Ook voor een naoorlogs kind was de schaduw hiervan voelbaar, in de verhalen en in de angsten. Mijn moeder had altijd een koffer klaarstaan voor het geval ze opeens met vier kleine kinderen moest vluchten. Anne Frank voelde als iemand die je had kunnen kennen, zo nabij waren haar dagboek en de plek waar ze zat ondergedoken.

Hier wordt het eigen kleine leed van een goy dusdanig uitvergroot dat het moet lijken op het leed van de Holocaust. Dit is kitsch, ‘een banalisering van de onschendbare tragedie van de Holocaust,’ zoals Nahum Goldman, lange tijd president van de World Jewish Congress, het treffend formuleerde toen hij in 1981 het zionistisch regime in Israel erop wees dat het lot van zes miljoen vermoorde joden ‘niet misbruikt moet worden om een politiek twijfelachtig en moreel onverdedigbaar beleid te rechtvaardigen.’ In een interview met Trouw zegt Christien Brinkgreve:

Ik ben lang hoogleraar geweest. Maar in dit boek heb ik niets willen uitleggen, ik geef ook geen tips, ik wilde die destructieve en vitale krachten zelf verkennen. Hoe ontstaat het kwaad? Wat is onze verantwoordelijkheid?

Opvallend is dat ondanks haar ‘lange werkzame leven,’ waarin zij, volgens Trouw, ‘tientallen invloedrijke boeken’ schreef, zij kennelijk nooit de ‘destructieve en vitale krachten’ van het leven had ‘verkend.’ Ik vrees zelfs dat Brinkgreve nog steeds niet het kwaad serieus heeft bestudeerd. De recensent van de NRC constateerde:

Soms krijg je het gevoel dat ze met die grote greep boven haar macht reikt. Steeds constateert Brinkgreve dat haar begrip tekortschiet, als ze schrijft over het kwaad dat bedreven werd door de nazi’s… In de loop van het boek keert Brinkgreve zich af van het kwaad. Het maakt haar bang, zoals ze eerlijk toegeeft.

Opmerkelijk is tevens dat zij nog steeds de nazi’s als maatstaf gebruikt voor het kwaad in de wereld,  » Lees verder