israel-zal-amen-zeggen.

05-12-18 07:27:00,


x

x

Israël zal Amen zeggen

 2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Arend Zeevat

Vrijheid van meningsuiting.. Hetgeen ik in dit artikel schrijf is, in het kader van de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van meningsuiting en vanuit mijn eigen gerechtvaardigde inzichten en overtuiging, volkomen gelegitimeerd en is niet in één of ander politiek (in)correct hokje te passen. Ik verwoord slechts wat ik als mens, levende in deze wereld tot nu toe heb ervaren en hoé ik dat, wat ik heb ervaren, een zinvolle plaats in mijzelf en de ontwikkeling van de wereld heb gegeven.

Waarom deze ogenschijnlijk legaal indekkende woorden? Het heeft alles te maken met de grote liefdeloze schandvlek op deze planeet en de daarachter opererende krachten, die geen kritiek toestaan op hun functioneren in deze wereld. Deze hebben de goedwillende Joden en daarmee de gehele mensheid tot slachtoffer gemaakt, van een op totalitarisme gebaseerde agenda, die met menselijke begrippen niet te verklaren en met menselijke gevoelens niet in te voelen is.

In vele van mijn vorige artikelen heb ik beschreven welke zin ik heb gevonden achter al dat wat ik, op zowel persoonlijk individueel niveau als een groter mensheidsniveau, van belang acht. Het onderscheid dat ik maak tussen beide niveaus is natuurlijk volkomen illusionair. Want beide zijn immers interactief met elkaar verbonden. Ik heb daar in vorige artikelen ook al over geschreven.

We kunnen onszelf niet los zien van de ons omringende en beïnvloedende wereld. De verhouding tussen de buitenwereld en onszelf is wederzijds diep beïnvloedend. Door de eeuwen heen hebben we in mijn beleving allen in verschillende levens door onze persoonlijke ontwikkeling, of een gebrek daaraan, bijgedragen aan de weg die de wereld en de mensheid zijn gegaan.

.

In veel van mijn artikelen heb ik getracht aan te geven dat het er in onze tijd om gaat, zichzelf bewust te worden van die veelal onbewuste beïnvloeding. Om zo bewust te worden van het gegeven dat de buitenwereld ons eigen innerlijk weerspiegelt. Op individueel niveau in ieders eigen persoonlijke leven en op onbewust collectief niveau in het gezamenlijke mensheidsbeleven, vindt die weerspiegeling plaats.  Hoe bewuster we daarvan worden, hoe groter onze bijdrage zal zijn aan de volgende stap in de bewustzijnsevolutie van de mensheid.

 » Lees verder