You gotta fight for your rights @Ryanair

you-gotta-fight-for-your-rights-ryanair

05-12-18 07:20:00,

5 december 2017: dag op dag een jaar geleden nam Ryanair een flinke bocht. Voor het eerst sinds de oprichting van Michael O’ Leary’s lowcost luchtvaartmaatschappij, stond de Ierse ceo niet meer per definitie weigerachtig tegenover vakbonden. Het betekende de start van een turbulent sociaal jaar bij Ryanair. Een jaar waarin de werknemers – piloten én cabinepersoneel – van de prijsbreker beslisten om zelf te vechten voor hun rechten.

Op nationaal niveau worstelen vakbonden in heel Europa al jaren met Ryanair, maar echt veel vooruitgang werd er niet geboekt. Pas nadat verschillende Europese ‘sleutelspelers’ besluiten om de hardwerkende handen in elkaar te slaan, geraakt het dossier in een stroomversnelling. Deze informele contacten resulteren in een zogenaamde ‘Position Paper’, opgemaakt in Lissabon op 24 april 2018. Tal van vakbonden, waaronder de LBC-NVK en Franstalige evenknie CNE, onderschrijven een gemeenschappelijke eisenbundel en engageren zich om op nationaal niveau niet voor minder te gaan. De drie belangrijkste eisen : de volledige toepassing van het lokaal arbeidsrecht, gelijke arbeidvoorwaarden voor het voltallige personeel van Ryanair en de vrije erkenning van vakbonden bij de luchtvaartmaatschappij.

Ryanair had intussen een publiek statement gemaakt. Naar eigen zeggen waren ze klaar om te onderhandelen. Het waren slechts woorden, geen daden. Want nog steeds kregen we geen reactie of antwoord op onze vraag, onze legitieme vraag, over bovengenoemde eisen. Resultaat: de eerste Europese staking bij Ryanair was een feit.

Hallo Europa?

De talloze succesvolle acties van het personeel en de publieke steun voor de werknemers en de moeilijke werkomstandigheden waarin ze aan de slag waren, maakten dat de politiek wel kleur moest bekennen. En toegegeven: er werd wel degelijk openlijk een  standpunt in genomen door o.a. Minister van Werk Kris Peeters en door Europees Commissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen. De wet is de wet, en ook Ryanair moet eraan houden, klonk het. Oef … 

Maar: op de vraag of Europa ook effectief iets gaat doen aan die flagrante schending van haar eigen regels, was het antwoord duidelijk: “neen, dit behoort niet tot de bevoegdheden van de EU”.  Sta me toe eventjes van mijn melk te zijn …

Even later vernemen we van de Minister van Werk dat hij met verschillende EU-lidstaten afgesproken heeft om aan diezelfde Europese Unie te vragen initiatief te nemen in dit toch wel duidelijk Europees probleem.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: