energetische-hulp-aan-dieren-in-de-oostvaardersplassen.

12-12-18 02:23:00,


x
x
Energetische hulp aan dieren
in de Oostvaardersplassen..!

2018 © Piek Stor/Petra Maartense/Guido Jonkers

x

Het drama van de dieren in de Oostvaardersplassen lijkt te zijn opgelost. Door de afschot van de 1830 edelherten in het gebied, en de grote verhuizing van (een deel van) de konikpaarden en heckrunderen zou het grote probleem voorlopig opgelost zijn, dat dit natuurgebied oplevert, doordat het eigenlijk een gesloten park is. De vrijheid die de dieren lijken te hebben, is niets anders dan schijn-vrijheid, of beter gezegd: gevangenschap. 

Dit leidt tot lijden van dieren, omdat ze niet in staat zijn, in barre wintertijden, genoeg voedsel te vinden om te overleven; ze sterven een vreselijke hongerdood. Dáár waar dieren wellicht zouden kunnen migreren, zijn ze nu gevangenen en velen gedoemd te sterven.

De rechterlijke toestemming om de 1830 edelherten af te schieten, om zo ‘ruimte’ te maken voor de rest van de dieren om te overleven deze winter, geeft opnieuw veel stress bij alle betrokkenen. Vooral de voorvechters van de belangen van deze dieren, voelen deze oplossing ook wéér als een lijdensweg voor de betreffende edelherten.

De boswachters die de stressvolle taak hebben, deze herten af te schieten, hebben ook geen makkelijke ‘taak’. Zij moeten van elk geschoten hert melding maken en aangeven, wat ze met de kadavers doen: laten liggen, naar de destructie of naar de poelier.

Stuur licht en Liefde en vrede naar de Oostvaardersplassen.
Na kort beraad, hebben wij -zie de auteurs van dit artikel- besloten dit artikel te plaatsen, met het doel deze situatie te helpen verlichten. Vooral door inzicht en hulpmiddelen aan te reiken, in het energetische proces, dat zich áchter deze materiële situatie afspeelt.

Wat is de emotionele energie van de kudde herten, van waaruit 1830 beesten dienen te worden gedood..? Hoe spiegelen deze dieren in het bijzonder en de situatie in het algemeen, JOUW persoonlijke situatie naar jezélf toe? Samen met dierentolk Piek Stor en Petra Maartense, zijn we er even voor gaan zitten en hopen je deze inzichten en middelen aan te kunnen reiken, om deze situatie te verzachten/helen.

Als je geschokt bent als je berichten leest over de Oostvaardersplassen en de herten ziet, stuur ze dan licht en Liefde. Het klinkt voor velen nog ‘wazig’ wellicht,

 » Lees verder