uur-van-de-waarheid-voor-chemielobby-in-brussel

12-12-18 08:53:00,

In het Europees Parlement spant het er vandaag om of de lobby van de Europese chemische industrie erin slaagt veiligheidschecks in Europese beleidsvorming aan te tasten. Na berichtgeving van Follow the Money, laten meerdere partijen weten zich te keren tegen het zogenaamde ‘innovatieprincipe’, dat ze zien als ondermijning van het voorzorgsbeginsel.

Vorige week reconstrueerde Follow the Money hoe de tabaks- en chemielobby met succes het innovatieprincipe lanceerde binnen de Europese Unie. Dat principe zou tegenwicht moeten geven aan het Europese voorzorgsbeginsel dat consumenten beschermt tegen onveilige producten. Met name de chemische industrie voelt zich door dat principe belemmerd en heeft jarenlang achter de schermen geijverd voor de invoering van het innovatieprincipe ein de Europese Unie. Mede door de inzet van Nederland kwamen de lidstaten hierover tot een akkoord, terwijl de Tweede Kamer amper werd geïnformeerd. Inmiddels is het principe verwerkt in voorstellen van de Commissie over de besteding van de miljarden aan onderzoekssubsidies. Vandaag, woensdag 12 december stemt het Europees Parlement erover.

Na de publicatie van Follow the Money (hiervoor werkten we samen met de onderzoeksorganisatie Corporate Europe Observatory) volgden ook het Brusselse medium Politico en de grote Franse krant Le Monde met berichtgeving over de introductie van het innovatieprincipe in de EU. In Le Monde wordt onder andere beschreven hoe Nederland in 2016 met bedrijfslobby’s een Europese bijeenkomst organiseerde over dit principe ‘dat is bedacht om het voorzorgsbeginsel te neutraliseren’, alvorens het door de lidstaten werd afgekaart.

‘De introductie van een innovatieprincipe lijkt er vooral op gericht juridische vaagheid te creëren’

De PvdA, die destijds met de VVD in de regering zat, neemt nu evenwel grote afstand van dit initiatief, dat in 2016 door VVD-bewindspersonen Sander Dekker (voormalig staatssecretaris OCW), Henk Kamp (voormalig minister Economische Zaken) en premier Mark Rutte werd gepropageerd. ‘Het verbaast ons dat dit principe plotseling op gelijke voet wordt geplaatst met principes en beginselen die sterk in Europese wetten en verdragen verankerd zijn,’ reageert een woordvoerder namens de Europese PvdA-delegatie. ‘De introductie van een innovatieprincipe lijkt er vooral op gericht juridische vaagheid te creëren en bestaande principes te ondermijnen.’

Net als de PvdA, zullen in ieder geval ook D66, GroenLinks en de SP woensdag voorstellen steunen om het innovatieprincipe uit de Commissievoorstellen te krijgen.

 » Lees verder