vandaag-groot-globalistisch-besluit-over-vn-klimaatverdrag-8211-lang-leve-europa

14-12-18 01:38:00,

Terwijl de Nederlandse bevolking net verloren heeft in een VN verdrag rondom het stimuleren van migratie naar Nederland, binnenkort een VN verdrag langs komt voor het stimuleren van vluchtelingen voor migratie richting Nederland, is vandaag onder de hamer het VN verdrag voor klimaatbeleid voor nieuwe, extra hoge belastingen in Nederland.

De VN klimaatgekte wordt letterlijk nu verder uitgebouwd met COP24 op de VN top in Polen waar 130 landen samen zijn om vergaande stappen te nemen nog meer wereldwijde (klimaat)belastingen op te leggen op alle bevolkingen op deze planeet. En denk maar niet dat jij hierover inspraak gaat krijgen.

Macht grijpen met behulp van bangmakerij

Je moet (helaas) begrijpen dat het hele spel van de VN is om wereldwijde wetgeving te dicteren. Men gebruikt angst om die waanzin door te drijven, namelijk de zelf aangewakkerde klimaatgekte.

Met ‘global warming’, waar dus geen sprake van is, op basis van het CO2 fabeltje – CO2 is niet aantoonbaar een oorzaak is van verwarming. Het is allemaal bangmakerij gebaseerd op pseudo-wetenschap. Statistische ‘bewijs’ zoeken (veelal fabriceren) om een ongefundeerde hypothese te onderbouwen. Dat is klimaatwetenschap zoals men die bezigt, pseudo-wetenschap volgens de definitie, gekoppeld aan financieel gemotiveerde groepdenk/groupthink. Zeer succesvol.

Vervolgens ontregelt men zelf het klimaat door wereldwijd structureel verontreinig in de lucht te brengen en met grote magnetron-achtige straalzenders luchtstromen te ontregelen. Dat bevestigt dan – in hun beeld – ‘climate change’, wat de nieuwe ‘global warming’ is in afwezigheid van global warming. Doel? Winst!

Klimaatgekte (klimaatfascisme) met als doel: leefbelasting

Deze VN klimaatgekte (letterlijk: het is klimaatfascisme) heeft als doel wereldwijde leef-belasting op te leggen. Belasting is namelijk winst. En die winst is meervoudig: heel veel extra inkomsten voor overheden, heel veel subsidies voor het bedrijfsleven, heel veel oneigenlijk verkregen macht voor ongekozen globalisten.

Als je leeft, moet je van de VN belasting betalen. Dat is agenda 21/2030: Je leeft, dus je vervuilt, dus je betaalt klimaat-belasting. En je wordt daarbij zo veel mogelijk beperkt in je keuzes. Jouw opties worden bepaald voor je door de globalisten. Elke andere optie wordt je verboden.

Dit is het spel van het VN klimaatfascisme waar ongekozen politici – die nergens verantwoording afleggen – jurisdictie (macht) proberen te krijgen over alle inwoners op deze planeet: Belasting en optie beperking voor iedereen.

 » Lees verder