ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-2

17-12-18 01:22:00,Onder de kop ‘A Second Chance for Britain’ beweerde mijn oude vriend Ian Buruma in zijn column op de website ‘Project Syndicate’ van 7 december 2018 met grote stelligheid het volgende: 

Jeremy Corbyn’s Labour Party ideologues view the European Union as a capitalist plot to undermine the purity of their socialist ideals.
https://www.project-syndicate.org/commentary/second-brexit-referendum-for-britain-by-ian-buruma-2018-12 

Zijn neerbuigende toon over ‘idealen’ van westerse burgers die vanuit een gemeenschapsgevoel de neurotische onverzadigbaarheid van de rijke elite willen temperen, is illustratief voor de houding van gecorrumpeerde opiniemakers van de ‘corporate press.’ Wat Buruma, opgegroeid in een burgerlijk Haags gezin, als ‘socialistische idealen’ kwalificeert, zijn evenwel in werkelijkheid doodgewone sociaal-democratische ‘idealen,’ die niet wezenlijk afwijken van die van de PVDA. Het was deze sociaaldemocratische partij die onder haar voorman Wim Kok — eerst als minister van Financiën en daarna als premier — het neoliberalisme mogelijk had gemaakt via zijn beleid van deregulering en privatisering. In de ogen van de sociaaldemocraten bestond er namelijk ‘geen alternatief’ meer ‘voor de maatschappelijke constellatie die we nu hebben,’ zijnde het neoliberalisme, en het had ‘dus geen enkele zin daar naar te streven,’ aldus Kok. Daarom moest de PVDA, net als de andere Europese socialistische partijen, ’afscheid van het socialisme’ nemen, en betitelde hij het kritiekloos omarmen van de neoliberale ideologie als ‘de bevrijdende werking van het afschudden van de ideologische veren,’ wat toch opmerkelijk genoemd mag worden omdat hij enkele jaren eerder de neoliberale top nog had beschuldigd van  ‘exhibitionistische zelfverrijking.’ Het beleid van de westerse sociaal-democraten heeft ertoe geleid dat de overheden nu niet meer de mogelijkheid bezitten om het speculeren met niet-bestaand-geld aan banden te leggen, waardoor financiële crises helemaal onvermijdelijk zijn geworden. Desondanks blijft er in Buruma’s propagandistische voorstelling van zaken sprake van ‘the purity of their socialist ideals,’  zonder dat hij hiervan voorbeelden durft te geven. Dat is niet verwonderlijk aangezien algemeen bekend is dat, zoals Wikipedia stelt, 

Vooral in West-Europa de term ‘socialisme’ in de twintigste eeuw synoniem [is] geworden met ‘sociaaldemocratie,’ 

en dat

Sociaaldemocraten in de twintigste eeuw een beslissende rol [hebben] gespeeld in de West-Europese politiek en aan de wieg [stonden] van veel sociale wetgeving ten gunste van hun arbeidersachterban,  » Lees verder