De EU en de VN: Strategisch Partnerschap voor “Crisis Management” – Lang Leve Europa!

de-eu-en-de-vn-strategisch-partnerschap-voor-8220crisis-management8221-8211-lang-leve-europa

18-12-18 03:47:00,

In de categorie “Griezelige activiteiten door ongekozen globalisten” het volgende: de EU en VN zijn strategisch partner geworden.

De EU heeft formele (dictatoriale) macht maar slechts een beperkt leger, en de VN heeft een eigen leger maar geen formele macht. Een EU-VN is de ideale combinatie voor ongekozen globalisten bij het doorvoeren van anti-democratische activiteiten waarop jij geen inspraak gaat krijgen. En kennelijk kan de EU daar zelfstandig over besluiten, of heb ik een inspraak-moment gemist ergens?

Let op ‘het bevorderen van multilateralisme’ – geen regering of parlement hoeft in te stemmen en geen inspraak van jou meer benodigd. En het is de ‘regel gebaseerde orde’ gebaseerd op ‘ontwikkelen van gemeenschappelijke richtlijnen’, dus ook de lokale wetgevingen gaan volledig overboord bij de nieuwe ‘regel gebaseerde orde‘. De VN regels en verdragen (zoals het Klimaatpact, het Migratiepact en het Vluchtelingenpact) zijn kennelijk het hier te hanteren geldende rechtssysteem geworden.

Afbeelding overgenomen van de VN. Klik op de afbeelding voor de bron van de afbeelding.

Het verdrag noemt ook specifiek de door de EU zeer gewenste intensieve samenwerking met de Afrikaanse Unie. Lees hier: Het stimuleren van migratie van Afrikanen naar Europa en Nederland (we hebben capaciteit voor 8 miljoen immigranten), en transferen van onze welvaart naar Afrika! Men noemt het hier reeds het UN-EU-AU partnerschap. Het strookt ook precies met de onlangs getekende verdragen ter stimulering van migratie van Afrika naar de EU. Ze houden hun intenties echt niet geheim, beste lezer.

Begrijp goed dat de EU-VN er niet is voor de bevolkingen. De EU-VN is er voor het doorvoeren van globalisatie waarbij bevolkingen volledig machteloos staan. Dus, wanneer twee dictatoriale globalisten gaan fuseren moet je je afvragen: Wat kan hier mis gaan? Het antwoord: Een boel!

De EU hoopt dat de VN de vele gestoorde plannetjes gaat beschermen, beschermen tegen, uhm, jou inspraak, vermoedelijk. Zo geeft de EU-VN in hun persbericht al aan hun gezamelijke macht gaan gebruiken om hun ‘regels’ op te gaan dringen lokaal in lidstaten om preventief ‘conflicten’ op te lossen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: