ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-7

02-01-19 07:58:00,Juli 2017 gaf Klaas van Egmond, hoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, een werkzame definitie van het neoliberalisme. Gespecialiseerd in Milieukunde en Duurzaamheid, en in de onderliggende sociaal-culturele en financieel-economische deelterreinen, zette hij tijdens een lezing uiteen dat de huidige neoliberale ideologie de samenleving dwingt tot ‘financialisering’ van het hele bestaan. Niet meer de normen en waarden van een gemeenschap zijn doorslaggevend, maar de winstdoctrine, het excessief belang dus dat de elite aan financiële motieven hecht, waardoor de mensheid nu gebukt gaat onder de dictatuur van het marktdenken. 
https://www.youtube.com/watch?v=wDmhPSs1d1g&fbclid=IwAR3iU_1vIy6vgtS_e6WOXHnxMP_4apU6CG7CdTuIgwZvQlbYEQ5cSAMbXQA 

Uit professor Van Egmond’s uiteenzetting kan men opmaken dat vandaag de dag niets nog in zijn eigen taal met ons spreekt, de macht spreekt alleen in de taal van het geld, al het andere zwijgt of wordt gemarginaliseerd dan wel vernietigd. Bij de daarvoor noodzakelijke conditionering van de massa spelen de mainstream-media een centrale rol. Onlangs las ik de volgende opmerking van de Amerikaanse journalist en historicus William L. Shirer, internationaal bekend vanwege zijn boek The Rise and Fall of the Third Reich (1960). Shirer schreef:  


‘How completely isolated a world the German people live in,’ I noted in my diary on August 10, 1939. ‘A glance at the newspapers yesterday and today reminds you of it.’ I had returned to Germany from a brief leave in Washington, New York and Paris, and coming up in the train from my home in Switzerland two days before I had bought a batch of Berlin and Rhineland newspapers. They quickly propelled one back to the cockeyed (vertekende. svh) world of Nazism, which was unlike the world I had just left as if it had been on another planet. I noted further on August 10, after I had arrived in Berlin:

‘Whereas all the rest of the world considers that the peace is about to be broken by Germany, that it is Germany that is threatening to attack Poland… here in Germany, in the world the local newspapers create, the very reverse is maintained… What the Nazi papers are proclaiming is this: that it is Poland, which is disturbing the peace of Europe; Poland which is threatening Germany with armed invasion.’ 

Shirer wees er tevens op dat 

Though it is perhaps unwise to generalize about such things,  » Lees verder