de-groeimarkt-van-de-persoonlijke-ontwikkeling.

06-01-19 05:25:00,


x

x

De groeimarkt van de persoonlijke ontwikkeling

 2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

De consumentengroep? De individualiseringsgolf, die sinds de jaren ’60 de westerse wereld overspoelde en riep om bewustzijnsverruiming, wilde naast het daarvoor ontstane en daarna voluit vormgegeven massale consumentisme iets anders plaatsen. Iets anders dat de mens niet langer vast zou houden in het zinloze en geestelijk gezien dodelijke materialisme. Het massale consumentisme was gericht op massaproductie door de multinationals, die in de uniformering en kwantificering van productieprocessen een kostenbesparende en hoger winstgevende opbrengst zagen. Dit alles om de collectivisering van de mens te helpen bevorderen…

Kom en ontwikkel jezelf; vergeet dat je jezelf gevangen zet..!

Op een slinks psychologische wijze werd er, met behulp van de misbruikte psychoanalytische theorieën van Sigmund Freud, manipulerend ingegrepen op de onbewust emotionele drijfveren van potentiële consumentengroepen. Daarbij werd geappelleerd aan hun instinctieve gevoelens van tot een groep te willen behoren. Men paste dezelfde strategie toe op de groep ‘bewustzijnsrevolutionairen’. Die de in de jaren ’60 ontstane behoefte om zich individueel te willen onderscheiden op een eigen wijze wilden vormgeven.

Alles wat met trends, modes en hypes te maken heeft is ook nu nog steeds hierop gebaseerd. Als iets maar geld oplevert en macht over het innerlijk van mensen doet verkrijgen, worden alle mogelijke marketingtechnieken ingezet om dat te verzilveren. Zelfs de inrichtingen van winkels zijn gebaseerd op massapsychologische principes. De Amerikaanse Droom is niets anders dan dit. Een behoefte scheppen om er bij te horen, waar die er voorheen bij individuele mensen niet was.

De kunst was en is om mensen zich emotioneel te laten identificeren met een bepaald product. Dat kan een consumptieartikel zijn, maar ook een politiek marionettenproduct. In het vorige artikel ‘Het gaat alleen om jouw energie!’ (HIER) ben ik hier dieper op ingegaan. Een citaat uit dit artikel:

Een op exploitatie gericht denkconcept dat door Edward Bernays, een neef van de psychoanalyticus Sigmund Freud, is uitgedacht en in de Amerikaanse samenleving is gepropageerd (HIER). Zijn op uitbuiting gerichte concept, waar alleen de multinationals en dus de bankiers voordeel aan hebben, is een belangrijke bouwsteen gebleken voor de illusionaire ‘American Dream’.

 » Lees verder