ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-9

07-01-19 07:16:00,


Ter herinnering: in zijn eveneens in het Nederlands vertaalde boek The Clash of Civilizations (1996) vatte de neoconservatieve Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington het nog eens kort samen:

The West won the world not by the superiority of its ideas or values or religion, but rather by its superiority in applying organized violence. Westerners often forget this fact, non-Westerners never do.

Om de rijkdom van de kleine westerse elite te bevorderen, benadrukte de Nederlandse mainstream-opiniemaker Ian Buruma dat ‘we cannot expect the Americans to be keen on our European civilizing mission,’ en dat ‘we too must do the dirty work, and take the risk of being held accountable.’ Mede vanwege deze kijk op de wereld kreeg mijn oude vriend in 2008 de Erasmusprijs dat dat jaar als thema had ‘De Nieuwe Kosmopoliet.’ Inderdaad, het establishment vergeet maar al te graag dat het Westen ‘de wereld niet overwon door de superioriteit van zijn ideeën of waarden of religie, maar allereerst door zijn overmacht in het toepassen van georganiseerd geweld.’ Vandaar ook dat de VS jaarlijks ruim 50 procent van zijn federale budget — dat het Congres kan toewijzen — aan het militair-industrieel complex besteedt, en de ‘corporate press’ het agressief expansionisme altijd steunt. Zo gaf NRC Handelsblad in een redactioneel commentaar op de dag dat de Amerikaanse illegale inval in Irak begon, het volgende klemmende advies:

Nu de oorlog is begonnen, moeten president Bush en premier Blair worden gesteund. Die steun kan niet blijven steken in verbale vrijblijvendheid. Dat betekent dus politieke steun — en als het moet ook militaire.

Onthullend hieraan is dat de redactie en de hoofdredactie tegelijkertijd stelden dat zij aan ‘de casus belli tegen Irak twijfelen.’ Met andere woorden: hoewel er volgens het internationaal recht geen  rechtvaardiging bestond voor Washington om ‘oorlogshandelingen’ tegen Irak te beginnen, moest Den Haag deze agressieoorlog toch ‘politieke steun’ verlenen ‘en als het moet ook militaire.’ Ik gebruik met nadruk het begrip ‘agressieoorlog,’ zoals die werd geformuleerd door de Internationale Militaire Tribunaal in Neurenberg met de woorden: 

To initiate a war of aggression… is not only an international crime;  » Lees verder