israel-staat-voor-een-tweesprong.-wordt-het-jaar-2019-cruciaal-8211-the-rights-forum

10-01-19 10:38:00,

Opinie

Saudi-Arabië Zionisme apartheid EU Trump Israël-lobby Kolonisering

Jan Schnerr / Israël staat voor een tweesprong. Wordt het jaar 2019 cruciaal?

Door de snelle radicalisering van de samenleving nadert Israël een historische tweesprong: ofwel het politiek zionisme triomfeert vooralsnog, ofwel het verval zet in. Voor beide scenario’s zijn argumenten aan te dragen. In dit artikel worden ze in beeld gebracht. Komt de onvermijdelijke omslag al op korte termijn?

Robert Cohen 

Scenario 1: zionisme zet zich door
De zionistische ideologie is de motor achter het Israël zoals we dat kennen, tot uiting komend in voortgaande bezetting, kolonisering, minachting voor het recht, enzovoort. Er zijn zes factoren die voortzetting hiervan in de hand werken.

1 De steun binnen joods Israël voor de zionistische ideologie is groot. Dat bleek bijvoorbeeld uit het verhitte debat over en het (in juli 2018) aannemen van de wet op de natiestaat, die de basis legt voor een apartheidsstaat, en uit de massieve steun voor het gebruik van extreem geweld, zoals de bombardementen op de samengedreven bevolking in de Gazastrook.

2 Israël kan nog altijd rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de Verenigde Staten. Van Clinton via Bush junior naar Trump: de stijl verschilt, de boodschap is dezelfde. Alleen Obama’s presidentschap maakte duidelijk dat de belangen van Israël en de VS niet meer naadloos op elkaar aansluiten. Maar onder Trump kan Israël zijn koloniseringsproject in hoog tempo voortzetten. De droom van de Palestijnse ‘staat’ is voorbij.

3 Het onvermogen van de Europese Unie (EU) om druk uit te oefenen op Israël duurt voort. De publieke opinie staat weliswaar steeds negatiever ten opzichte van Israël en op hoog politiek niveau heerst ergernis over Netanyahu en het beleid van Trump, maar sancties tegen Israël zijn nog altijd een taboe en stille ergernis is geen effectieve diplomatie.

4 De omliggende Arabische staten zijn afhankelijk van de as VS-Israël.

 » Lees verder