deel-van-christelijk-nederland-volhardt-in-gedogen-israelische-misdaden-8211-the-rights-forum

12-01-19 05:07:00,

Nieuws

Mensenrechten

PKN NCCOP ChristenUnie CDA SGP

Mensenrechten / Deel van christelijk Nederland volhardt in gedogen Israëlische misdaden

Nog steeds wordt de Israëlische onderdrukking van de Palestijnen gedoogd of actief gesteund door Nederlandse kerken, christelijke instellingen en politici. In de protestantse kerk is debat gaande over de band met Israël.

Kerstmis in de Palestijnse stad Bethlehem, waar een aanzienlijk deel van de inwoners christelijk is. De verlichte Geboortekerk markeert de plek waar volgens de traditie Jezus ter wereld kwam. Het plein op de voorgrond heet het Kribbeplein.Oren Ziv / Middle East Eye  

In juni 2017 stuurde de Nationale Coalitie van Christelijke Organisaties in Palestina (NCCOP) een noodkreet naar haar christelijke zusters en broeders rond de wereld. Aanleiding tot die schreeuw om hulp was de Israëlische onderdrukking – in de vorm van apartheid, bezetting en kolonisering – waaraan de Palestijnse christenen ten onder dreigen te gaan; en met hen de Palestijnse samenleving als geheel.

The Rights Forum heeft zich ingespannen de noodkreet van de Palestijnse christenen over te brengen aan Nederlandse kerken en christelijke organisaties, kerkleiders en politici. Dat initiatief bleef goeddeels onbeantwoord. De vraag staat open waarom zoveel christenen de handen hebben afgetrokken van hun Palestijnse zusters en broeders, nota bene de hoeders van het christelijk erfgoed in het Heilige Land.

Worsteling

Navraag bij kerkelijke instellingen en hun vertegenwoordigers levert het beeld op van extreme verdeeldheid. Waar een deel van christelijk Nederland zich laat leiden door waarden als christelijke solidariteit, mensenrechten en internationaal recht, heeft een ander deel die opgeofferd aan extreme ideologische beginselen; voor die groep is de tekst van de Bijbel van groter belang dan het leed van miljoenen mensen van vlees en bloed.

Die worsteling met christelijke kernwaarden werd afgelopen maanden zichtbaar in dagblad Trouw, dat een aantal opinie-artikelen publiceerde over wat in de protestantse kerkorde de ‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’ wordt genoemd. De soms felle discussie over het onderwerp krijgt op 14 januari een vervolg tijdens een debatmiddag binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Vaagheden en misverstanden

Aanleiding tot de discussie was het artikel ‘De kerk kan prima zonder Israëltheologie’ van 14 september 2018.

 » Lees verder