geen-belastingen-geen-sociale-bijdragen-geen-loon-uitpers

13-01-19 06:08:00,

Waarom de sociale bescherming in gevaar is.

Hoeveel decennia zijn de ‘besparingen’ op de sociale zekerheid, de openbare diensten, de ambtenaren … al bezig? We kennen de problemen, maar telkens wordt er op deze of gene maatregel gereageerd, slechts zelden neemt iemand de moeite de achterliggende filosofie te bekijken. Het is ‘neoliberalisme’, of het is ‘de mondialisering’ en zeer zeker is het ‘de rechterzijde’ en ja, ook de schuld van de Europese Unie. Dat is allemaal waar, maar het begin van een ernstige reflectie over hoe we ons 1) beter kunnen organiseren om die pletwals tegen te gaan, en 2) welke sociale bescherming we dan wel willen in de toekomst, heb ik nog niet gezien.

Nu vandaag de ‘gele hesjes’ zowat overal in Europe de kop opsteken en uiting geven aan de terechte woede bij zeer veel mensen, wil ik proberen nog een keer duidelijk te maken wat er aan het gebeuren is, welke sociale toekomst er in de pijplijn zit en hoe we daarop kunnen reageren. De ‘gele hesjes’ zijn niet meer dan een symptoon, de invloed van extreem-rechts kan niet worden geloochend, en de vakbonden blijven broodnodig om een alternatief uit te stippelen.

Ik begin met een klein stapje terug in de geschiedenis om daarna het jongste verslag van de Wereldbank te bespreken.

Armoede! Armoede!

Tot vandaag kijken veel mensen verbaasd op als je hen zegt dat de klemtoon op armoede misplaatst is. Armoede is wel degelijk een ernstig en onaanvaardbaar probleem, en arme mensen moeten geholpen worden, zo veel staat vast. Maar ondanks de schijn die de blijvende armoede wekt, is het in feite een eenvoudig op te lossen probleem. Armoede is een geldtekort, geef mensen een degelijk loon of een decente uitkering, en het probleem is van de baan. Het is een miniem percentage van de mensen die vandaag in armoede leven, die meer dan geld zullen nodig hebben. Voor hen hebben we een heel legertje uitstekende sociale werkers.

Wat moet stoppen, is de ‘armoedefabriek’. De grote meerderheid van mensen in armoede schommelt met een inkomen rond de armoedegrens, en een even groot deel leeft met een inkomen net boven de armoedegrens. Dat is de groep die nu door denktank Minerva werd ‘ontdekt’: de lagere middenklasse die met armoede wordt bedreigd.

 » Lees verder