taalscholen-spellen-fraude-tot-op-de-letter

14-01-19 08:39:00,

Taalscholen moeten nieuwkomers Nederlands leren, zodat ze inburgeren. Niet alle taalscholen opereren met die intentie, blijkt uit meldingen bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zijn die gegrond, dan maakt ruim eenderde van de taalscholen op allerlei manieren misbruik van kwetsbare inburgeraars. Follow the Money brengt het verhaal achter de cijfers. ‘Ondernemers in deze scene zien alleen wandelende goudmijntjes.’

Dit stuk in 1 minuut

  • Nieuwkomers moeten sinds 2013 hun eigen inburgering organiseren, te beginnen met Nederlands leren. Zij zoeken zelf een taalschool. Statushouders betalen die uit een lening van tienduizend euro. Halen ze binnen drie jaar hun inburgeringsexamen, dan zet DUO deze lening om in een gift.

  • Toen in 2013 het immigratiebeleid wijzigde, werden vijfduizend statushouders inburgeringsplichtig. In 2015 en 2016 waren dat er opgeteld bijna 45.000.

  • Taalscholen schoten als paddestoelen uit de grond en lokken cursisten met cadeaubonnen en laptops. Dat mag niet, zegt toezichthouder Blik op Werk. Het moet wel, zeggen taalscholen, want dat is nodig om het hoofd boven water te houden in deze ‘lastige markt’.

  • Vanwege lange wachttijden besloot minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in februari 2018 het verplichte eindgesprek af te schaffen. Dat opende voor kwaadwillende taalscholen nieuwe deuren om fraude te plegen. Follow the Money brengt in kaart hoe taalscholen frauderen en waarom effectief toezicht daarop jarenlang ontbrak.


Lees verder

Op papier heeft de Syrische Nur een dossier vol kennis verzameld in haar Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA), een verplicht onderdeel van haar inburgering: ze kent de Nederlandse arbeidsmarkt, schreef sollicitatiebrieven, stelde een cv op. In werkelijkheid deed een taalschool dat voor haar, in ruil voor een paar honderd euro. ‘Ze hebben alles voor me gedaan, ik heb de onderdelen zelfs niet eens gezien of gelezen.’

Dat klinkt berekenend, en dat is het ook. Nur is niet de enige nieuwkomer die voor deze makkelijke weg kiest. Genoeg medecursisten krijgen ook nog een cadeaubon van MediaMarkt thuisgestuurd. Bedoeld voor een laptop, maar ze kunnen er net zo makkelijk een breedbeeld-tv van kopen. Niemand die dat controleert.

Eerste gedachte: ‘Dat is misbruik.’ Maar hoe gerechtvaardigd is dat? Uit onderzoek van Follow the Money en uit een brief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer blijkt dat kwaadwillende taalscholen maximaal profiteren van de marktwerking en eigen-verantwoordelijkheidgedachte die het inburgeringsstelsel sinds 2013 domineren.

 » Lees verder