Draaiend werelds circustheater..

draaiend-werelds-circustheater.

20-01-19 04:15:00,


x
x
Draaiend werelds circustheater

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Door chaos zal er een nieuwe orde ontstaan..  In het eerder gepubliceerde artikel ‘Vrijmetselen in orde en chaos’ (HIER) heb ik aangegeven dat chaos een noodzakelijke fase is in een natuurlijk ontwikkelingsproces. In een natuurlijk ontstane chaos binnen de samenhang van het leven zal er altijd het zaad van een vernieuwende ontwikkeling aanwezig zijn. Zodat uit de chaos een leven dienend wezenlijke vernieuwing kan ontstaan. Citaat uit dat artikel:

“Chaos is dus nodig om een ontvankelijkheid te scheppen voor structurerende krachten vanuit de kosmos. De werking van de satanische tegenkrachten is erop gericht, om de chaotiserende tendensen te versterken en te voorkomen dat de kosmisch structurerende krachten hun opbouwende werking kunnen hebben.
Zij zijn dus gericht op het versterken en in standhouden van de chaos, door in te grijpen in levenssamenhangen binnen de natuur en de mens. Het gaat er natuurlijk daarbij om hoe die chaotisering tot stand komt en hoe men zich in de ontstane chaos staande houdt.`   

Verschillende kwaliteiten van chaos en orde
Daartegenover staat de door Talmudisch/Joodse misleiding geïnspireerde slogan van de Illuminati/Vrijmetselaars ‘Ordo ab chao’. Deze heeft door de geschiedenis heen, in haar praktische toepassing, een niet voor te stellen leed teweeg gebracht voor alle levensvormen op alle continenten en in alle zeeën en oceanen van deze wonderschone planeet. Een wonderschone planeet, die in feite alleen maar haar natuurlijke Waarheid, Schoonheid en Liefde met de mensheid heeft willen delen.

Die goddelijke perfectie is in de loop der tijd – vooral sinds de intrede van het materialistisch denken in het begin van de 19e eeuw – vervangen door een mechanisch aandoende lelijkheid. Deze is zowel in de moderne land- en tuinbouw als in de moderne architectuur en kunst terug te zien. In mijn vorig artikel ‘Kunst als dragende factor van vernieuwend leven’ (HIER) ben ik daar dieper op ingegaan.

Het leven op deze planeet wil haar schoonheid en geheimen met ons delen, zodat wij deelgenoot mogen zijn van het creatieve wonder dat hier aan ten grondslag ligt. Het wonder van het leven is een Godswonder. Hoeveel mensen hebben in de afgelopen eeuwen dit Godswonder mogen aanschouwen en dat vormgegeven in verschillende vormen van Kunst?

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: