Wetenschappelijke Raad vindt geldcreatie riskant – De Lange Mars Plus

wetenschappelijke-raad-vindt-geldcreatie-riskant-8211-de-lange-mars-plus

21-01-19 11:53:00,

Alles wat met geldschepping te maken heeft is omgeven met een waas van  geheimzinnigheid. Decennia ontkent het bankwezen zelfs dat commerciële banken geld scheppen, maar sinds de succesvolle actie van Ons Geld en de bespreking van geldcreatie in de Tweede kamer kan dit niet meer worden volgehouden.

Er is geen enkel land ter wereld waar de overheid digitaal geld schept. Overal is dit het privilege van commerciële banken. En blijkbaar wordt achter de schermen alles in stelling gebracht om dit ook zo te houden. In dat licht moet je het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zien. Niemand durft zijn vingers te branden aan de geldschepping buiten de commerciële banken om.

Op 17 januari presenteert de WRR het Rapport “Geld en schuld de publieke rol van banken” als antwoord op een adviesaanvraag van de regering over de voor- en nadelen van verschillende vormen van geldcreatie. Over dit onderwerp is naar aanleiding van het burgerinitiatief ‘Ons Geld’ in de Tweede Kamer drie jaar geleden een debat gevoerd. Tijdens dit debat wordt een motie aangenomen. En wat blijkt, de Raad gaat deels in op de vraag, maar verstoppen zich verder achter een op te richten Depositobank.

Als geïnteresseerde in het antwoord op de vraag wat de voor- en nadelen van de verschillende vormen van geldschepping zijn stort ik mij op het rapport als een jonge hond. Binnen enkele minuten wordt mij de pijnlijke waarheid duidelijk, geen woord hierover. Nee, de Wetenschappelijke Raad van de Regering vlucht in gemijmer over een Depositobank (ooit geopperd door de SP). Liever besteden ze niet te veel aandacht aan geldcreatie.

Dat wat enkele jaren geleden voor het eerst uitgesproken werd, namelijk dat commerciële banken geld maken uit het niets bevestigt de Wetenschappelijke Raad nog even in hun introductie:

“Hoe werkt geldschepping? Bij geld denkt men vaak eerst aan bankbiljetten en munten. Ons huidige geld bestaat echter nog maar voor ongeveer zeven procent uit contant geld. Het overgrote deel van de geldhoeveelheid – 93 procent – bestaat uit giraal geld. Dit zijn banktegoeden, feitelijk schulden van de bank aan de rekeninghouder. Dit girale geld wordt voornamelijk door commerciële banken gecreëerd bij het verstrekken van leningen.”

Verder bespreekt de Raad hoe de context van geldschepping is veranderd en welke problemen het huidige stelsel kent.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: