Hoe ontkomen we aan het globalisme?

hoe-ontkomen-we-aan-het-globalisme

22-01-19 11:46:00,

Om de vraag hoe we kunnen ontkomen aan het globalisme te beantwoorden is het van belang om een helder begrip te hebben van wat globalisering en globalisme zijn. Alleen zo kunnen we ook helder gedefinieerde en realistische alternatieven formuleren.

De termen globalisering en globalisme zijn in de tweede helft van de twintigste eeuw opgekomen en houden ons aan het begin van de eenentwintigste alleen maar meer bezig. Je zou echter kunnen zeggen dat een van de eerste stadia van de globalisering zich al aan het eind van de vijftiende eeuw voltrok met de ontdekking van Amerika.

Van transcontinentale naar intercontinentale handel

De ontdekking van Amerika vond zoals bekend per ongeluk plaats, doordat Christoffel Columbus op zoek was naar een alternatieve route naar Azië, namelijk via het westen. Men wist immers dat de aarde een bol was, oftewel een globus. Het eerste stadium van de globalisering was dan ook de realisatie dat men zich op een globus bevond. Een volgende stadium was de effectieve poging om van deze wetenschap gebruik te maken in een poging de wereldoceaan over te steken naar Azië. Tot dan toe hadden Portugese zeevaarders geprobeerd om rond Afrika naar Azië te varen, maar steeds met de kust in zicht. Dit alles werd aangedreven door de Ottomaanse verovering van Constantinopel en de disruptie van de Zijderoutes die dit met zich meebracht.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Interlokaal

Tot dan toe waren de zijde, kruiden, specerijen en allerlei andere goederen immers via deze route van Azië via het Midden-Oosten naar Europa en vice versa verhandeld. Het kenmerkende van deze route was dat de handel steeds in etappes verliep. Anders dan in de hedendaagse intercontinentale handel over zee, waarin schepen zich bijvoorbeeld vanuit Oost-Azië naar Rotterdam begeven om daar hun gehele vracht te lossen, werd de transcontinentale handel van die tijd gekenmerkt door een zekere verdeling in etappes. Goederen gingen van de ene stad naar de andere, waarbij een deel van de goederen geruild werd voor andere goederen, goederen tijdelijk opgeslagen werden, goederen verder verfraaid werden om doorverhandeld te worden enzovoort.

Voorwaarde voor de globalisering

Deze ‘stapeling’ die in de transcontinentale handel voor de hand lag, ligt in de intercontinentale handel veel minder voor de hand,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: