ad-broere-geld-in-de-bijrol-8211-de-lange-mars-plus

25-01-19 08:59:00,

Ad Broere legt in dit boek uit waardoor het geldstelsel steeds weer vastloopt en hoe het kan dat een kleine groep profiteert van de winstmogelijkheden van het financiële systeem. Daarnaast is het ook een boek van hoop, want het laat zien hoe het anders kan, met de mens, de natuur en de samenleving als spil waar het om draait en juist met het geld in de bijrol.

Het is een geweldig naslagwerk voor mensen die willen weten hoe de financiële sector georganiseerd is. Broere behandelt ook tal van gebeurtenissen uit het recente verleden. Bijvoorbeeld de Griekse schuldenkwestie, het burgerinitiatief Ons Geld, de kwestie op IJsland, FED, ECB, lokale of complementaire geldinitiatieven, financiering van de woningmarkt, de zorg en de pensioenen, enzovoort.

Al vrij vroeg in zijn boek schudt Ad Broere de argeloze lezer wakker door onomwonden te stellen dat:

“Met uitzondering van een paar duizend zeer machtigen zijn alle zeven miljard aardbewoners gevangen in een misdadig schuld creërend systeem, dat zich de afgelopen driehonderd jaar tot in zijn perfectie heeft ontwikkeld. Dit systeem is gericht op slavernij en horigheid. Het heeft diep ongeluk bij gewone, fatsoenlijke mensen tot gevolg en het veroorzaakt oorlogen, schuld, honger, armoede, vervuiling en verdeeldheid. Het dwingt mensen om in een tredmolen te leven van hersenloze massaconsumptie.”

Hij neemt de lezer mee aan de hand en legt uit dat geld wordt gecreëerd door het uit te lenen, aan mensen en bedrijven of overheden die schulden maken. Het is dan aardig om je te realiseren dat wanneer er ergens schulden zijn hier steeds vorderingen tegenover staan. Anders gezegd om rijk te worden zal je geld bij anderen moeten weghalen en hen armer maken.

Geduldig vertelt Ad over het ‘met geld geld verdienen’ en dat dit niets met de wezenlijke functie van geld te maken heeft. Hij ziet geld verdienen met renteheffing en speculatie als iets parasitairs, ‘deze deelnemers aan het casino produceren geen waarde’.

‘Geld werkt niet, mensen werken.’

Hij staat stil bij de centrale van de centrale bankiers en de publieke geldschepping. Zo blijkt dat er weer niets nieuws onder de zon is omdat zowel de Amerikaanse als de Britse overheid op een zeker moment in hun geschiedenis wel degelijk geld aan het scheppen waren zonder tussenkomst van banken zoals dat tegenwoordig het geval is.

 » Lees verder