De JSF: een ongeluk in slow motion

de-jsf-een-ongeluk-in-slow-motion

08-02-19 01:53:00,

De Joint Strike Fighter is een van de langstlopende hoofdpijndossiers in de Nederlandse defensiegeschiedenis. Maar met de jaren is de kritiek op de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig verstomd. Inmiddels durft het ministerie van Defensie zelfs te spreken van een ‘succesverhaal’. Achter de schermen voltrekt zich echter een ongeluk in slow motion.

Dit stuk in 1 minuut

  • Vorige week werd in Texas het eerste operationele F-35 gevechtsvliegtuig aan de Nederlandse Luchtmacht overhandigd. Dit jaar krijgt Nederland in totaal acht toestellen; in 2023 moet de laatste van in totaal 37 toestellen in gebruik worden genomen.

  • Maar hoe ‘operationeel’ is dat toestel? Uit rapporten van Amerikaanse toezichthouders doemt een beeld op van een gemankeerd toestel: onopgeloste gebreken; te lage betrouwbaarheid; een te hoge onderhoudsbehoefte. Dit leidt volgens de toezichthouders tot hogere kosten en een lagere inzetbaarheid van de JSF. Voor de gebruikers is dit geen belemmering om ze ‘operationeel’ te verklaren.

  • De plannen van producent Lockheed Martin en opdrachtgever Pentagon om het toestel betrouwbaarder en beter onhoudbaar te maken zijn volgens de toezichthouders niet realistisch. Het oplossen van gebreken wordt doorgeschoven en delen van de testprocedure zijn geschrapt om tijdswinst te behalen.

  • Defensie rapporteert dit alles niet aan de kamer. De brede problematiek noemt het ministerie in zijn jaarrapportage wel, maar niet de kritiek van de Amerikaanse toezichthouders, die kans op verbetering van het toestel in een negatief daglicht stellen. Ook de constatering van de Amerikaanse rekenkamer ‘dat niet alle gebreken verholpen kunnen worden binnen het budget en de planning van het ontwikkelingscontract’ blijft onvermeld.

  • Het volgende hoofdpijndossier dient zich alweer aan. Nadat de toestellen de fabriek zijn uitgevlogen, staan ze voor een noodzakelijk en doorlopend proces van modernisering. De kans is volgens de Amerikaanse toezichthouders groot dat de problemen uit het verleden — kostenstijgingen, vertragingen en onduidelijkheid over de prestaties — zich daarbij opnieuw zullen voordoen.


Lees verder

Je hoort het voordat je het ziet. Het geluid zwelt aan, en ineens scheert er een gevechtsvliegtuig over Star Wars Canyon in de Amerikaanse staat Californië. Het toestel maakt een scherpe bocht terwijl het uit zicht verdwijnt. ‘Airpower!!! Great flying of our #F35 pilot @pbsmaal’,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: