Hoe NOVINI Zionistische Propaganda Verspreidt

hoe-novini-zionistische-propaganda-verspreidt

11-02-19 07:23:00,
Palestinians driven into the sea at Jaffa Harbor, late April 1948. With the land routes cut off by the Haganah, tens of thousands of the citizens of Jaffa and neighboring villages fled by boat to Gaza and Egypt; scores were drowned. Jaffa was to have been the main port of the Palestinian state envisioned in the UN partition plan.

De weblog NOVINI publiceerde op 6 februari 2019 een artikel met als kop: 

‘9/11 – De aanslag op het World Trade Center: Deconstructie van een anti-zionistische complottheorie,’ 


waarin over het boek The War on Terror, The Plot to Rule the Middle East (2017, geschreven door de Amerikaanse onderzoeksjournalist Christopher Bollyn, beweerd wordt:

Als steeds terugkerend thema in zijn boek, begint Bollyn met de feitelijke vaststelling dat Benjamin Netanyahu (de huidige premier van Israël) sinds 1979 – mede via het samen met zijn vader opgerichte Jonathan Netanyahu Institute – consequent de doctrine van de War on Terror heeft gepropageerd. Met steeds als ultiem doel de uitschakeling van Israëls aangrenzende vijanden. ‘Balkanisering’ van de regio (later zo genoemd naar voorbeeld van het uiteenvallen van het vroegere Joegoslavië in de jaren ‘90) was daarbij de te volgen strategie, d.w.z. opdeling van de regio in kleinere etnische en religieuze enclaves die elkaar onderling bestrijden. In 1982 is Netanyahu’s idee als een uitgewerkt operationeel plan in de openbaarheid gebracht onder de naam Yinon-Plan.
In zijn boek plaatst Bollyn dit Plan van meet af aan in een uiterst verdachte hoek. Alsof het staat voor iets onbetamelijks. Maar vanuit het perspectief van Israël dat binnen een vijandige moslim-omgeving moet leven met de voortdurende dreiging om als Joods volk in zee gedreven te worden, zou iedere rechtgeaarde en vaderlandslievende machiavellist zo’n strategisch plan kunnen bedenken. Goed voor het bedreigde Israël maar slecht voor vijandige moslims in de aangrenzende regio. Zo bijzonder is het Yinon-Plan dus niet.
Bollyn beschrijft een op het eerste gezicht inderdaad nogal verdachte verzameling van – op zichzelf goed gedocumenteerde (maar niet alle onomstotelijk bewezen) – gebeurtenissen en feiten, die tezamen geframed kunnen worden binnen zijn zionistische complot. Rode lijn van Bollyns (nogal doorzichtige) Zionistische Plot-redenering: Omdat er twijfel bestaat aan de officiële lezing van de aanslag op het WTC (zie hieronder) terwijl die aanslag (inderdaad) Israël vol in de kaart speelde,  » Lees verder

%d bloggers liken dit: