hoe-macron-aan-de-vrijheden-vreet-uitpers

12-02-19 10:57:00,

Jerome Rodrigues, een van de bekende gele hesjes, is een van de velen die een oog verloren. (Anti-K.org)

Emmanuel Macron, president van Frankrijk, voert campagne voor de Europarlementsverkiezingen van 26 mei, en misschien ook al voor zijn referendums die dag of later. In het kader van zijn “groot debat” gaat hij de boer op en tracht hij zijn imago als “president van de rijken” af te schudden. Macron de minzame die open staat voor de klachten van zijn burgers. Maar intussen knaagt hij aan diverse vrijheden: de zogenaamde “anti-casseurwet” beperkt het recht op betogen, terwijl de flitsballen van de politie dat recht op het terrein zelf beknotten. En daar bovenop tracht de regering ook de pers, althans het lastige deel ervan, aan banden  te leggen.

Rechts aan zet

Er was eerder al een wet ‘anti-casseurs’. Die kwam er in 1970 in het zog van Mei 68, rechts wou beletten dat ‘la pègre’, het “uitschot”  de orde nog in gevaar zou brengen. De socialistische president François Mitterrand trok die wet in. Vorig jaar kwam de rechtse ‘Les Républicains’ (LR) in de Franse Senaat met een nieuw voorstel voor een wet tegen ‘les casseurs’, gewelddadige relschoppers. Rechts heeft in de Senaat een meerderheid en kreeg die tekst goedgekeurd. Daar bleef het bij, tot premier Edouard Philippe, die zelf uit deze partij komt, en minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner, ex-PS,  vorige maand dat voorstel overnamen.

De reeds in de Senaat goedgekeurde tekst raakte zo in de Assemblée waar de partijen van Macron, zijn La République en Marche (LRM) en de centrumpartij Modem, een  ruime meerderheid hebben. De regering kreeg er ook de steun van rechts – het was immers haar tekst. Terwijl 50 parlementsleden van LRM zich onthielden. Ze hadden onder meer geluisterd naar  advocaat en schrijver François Sureau, nochtans een vertrouweling van Macron. Hi noemde die wet ronduit ‘liberticidé’, vrijheiddodend. Dit is gewoon intimidatie van de burgers, aldus de jurist.

Deur open

Sureau heeft het vooral tegen de bepaling dat de prefect, vertegenwoordiger van de regering in de departementen, personen een verbod tot manifesteren kan opleggen. Totnogtoe kon dat alleen via gerechtelijke weg, nu zou dat dus een administratieve bevoegdheid worden. Denk maar eens welk misbruik een regering daar kan van maken, aldus Sureau. Het zou bij voorbeeld een  makkelijk middel zijn om vakbondsmilitanten van de straat of van piketten weg te houden.

 » Lees verder