Hoe NOVINI Zionistische Propaganda Verspreidt 2

hoe-novini-zionistische-propaganda-verspreidt-2

12-02-19 12:53:00,

Naar aanleiding van het boek The War On Terror. The Plot To Rule The Middle East  (2017) van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Christopher Bollyn beweerden een Nederlandse ‘elektrotechnisch ingenieur’ en een al even provinciale ‘pensioendeskundige’ op de website NOVINI over het zogeheten Yinon Plan
   
In zijn boek plaatst Bollyn dit Plan van meet af aan in een uiterst verdachte hoek. Alsof het staat voor iets onbetamelijks.  Maar vanuit het perspectief van Israël dat binnen een vijandige moslim-omgeving moet leven met de voortdurende dreiging om als Joods volk in zee gedreven te worden, zou iedere rechtgeaarde en vaderlandslievende machiavellist zo’n strategisch plan kunnen bedenken. Goed voor het bedreigde Israël maar slecht voor vijandige moslims in de aangrenzende regio. Zo bijzonder is het Yinon-Plan dus niet.
http://www.novini.nl/9-11-de-aanslag-op-het-world-trade-centre-deconstructie-van-een-anti-zionistische-complottheorie/ 

Het probleem met propagandisten van elke kleur en geloof is dat zij ongevoelig blijven voor feiten. Een gedachtenuitwisseling is daardoor ook onmogelijk. Zij beantwoorden die met een cocktail van halve waarheden, suggestieve opmerkingen, meningen, verdraaiingen en een tendentieuze voorstelling van zaken. Bovendien gaan ze nooit in op de werkelijkheid. Daarom ter zake. Omdat de twee schrijvers van het NOVINI-artikel hun hele betoog baseren op een dun boekje van Christopher Bollyn, en kennelijk niet de moeite hebben genomen om zijn veel uitgebreidere, uiterst gedocumenteerde, 325 pagina’s tellende, boek Solving 9-11. The Deception That Changes The World uit 2012 te lezen, zal ik mij beperken tot The War On Terror. The Plot To Rule The Middle East (2017). Wat de twee auteurs van het artikel verzwijgen is dat Bollyn allereerst de Joods-Israelische hoogleraar en humanist Israel Shahak aan het woord laat. Deze overlevende van het concentratiekamp Bergen-Belsen stelde in juni 1982 vast dat het zogeheten ‘Yinon Plan’:


represents ‘the accurate and detailed plan of the present Zionist regime (of Sharon and Eitan in Menachem Begin’s Likud) for the Middle East which is based on the division of the whole area into small states, and the dissolution of ALL the existing Arab states.’ 


Vervolgens citeert Bollyn de Britse Midden-Oosten deskundige Linda Heard, die op de Amerikaanse website CounterPunch van 26 april 2006 de vraag ‘Is the US Waging Israel’s Wars?

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: