Wie doet er mee? Schrijf een brief naar het College voor de Rechten van de Mens – Stichting Vaccin Vrij

wie-doet-er-mee-schrijf-een-brief-naar-het-college-voor-de-rechten-van-de-mens-8211-stichting-vaccin-vrij

14-02-19 10:45:00,

Time to actDiscriminatie is “het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen”. Worden non-vaxxers en ex-vaxxers gediscrimineerd? Het College voor de Rechten van de Mens beschermt en bevordert de mensenrechten in Nederland. Het college neemt meldingen in over discriminatie en misstanden en beoordeelt deze.[1]

 

Oproep

Op 14-02-2019 ontvingen wij de volgende oproep van Lianne Bos, lid van de facebook groep van de Stichting Vaccinvrij.

 

“Beste beheerders en leden,

 
Ik heb zojuist telefonisch contact gehad met een jurist van het College voor de Rechten van de mens. Ik heb aangegeven me gediscrimineerd te voelen door de overheids- en media-hetze tegen antivaxxers waarin gesuggereerd wordt dat we een gevaar voor de volksgezondheid zijn.

 
Deze jurist gaf aan dat hij zich mijn gevoel heel goed kon voorstellen. Hij wil dit dan ook intern gaan bespreken. Hij gaf ook aan dat hoe meer klachten er komen, hoe hoger dit onderwerp op de agenda zou komen.

 
Zijn advies was om zoveel mogelijk mensen een klacht te laten indienen. En het liefst ook door de mensen achter Vaccinvrij. Hij vroeg specifiek om dezen contact met hun op te laten nemen via mail of telefoon. Dus bij deze, willen jullie dit aub doen?

 
Hoe meer hoe beter!”

 
Wauw, na alle deuren die elke keer maar weer dichtgaan staat er nu eentje op een kier!

 
Ik geef graag gehoor aan de oproep van Lianne en schrijf namens de Stichting Vaccinvrij dit weekend een brief aan het College voor de Rechten van de Mens.

 

 

Doet u mee?

 
Voordat we beginnen: Wikipedia geeft voor het woord: ‘Discriminatie’ de volgende definitie:

“Discriminatie betekent letterlijk “het maken van onderscheid”. De huidige betekenis van het woord discriminatie is in maatschappelijk en juridisch opzicht gaan afwijken van de oorspronkelijke, letterlijke betekenis; in die context wordt onder discriminatie verstaan: “het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen”. Bij de vraag of het maken van onderscheid tussen mensen discriminatoir is, is het van belang om na te gaan of gelijke gevallen ook gelijk behandeld worden.” – Wikipedia2

 
Het lijkt me duidelijk: waar het op neer komt is dat, of we nu wél of niet onze kinderen laten vaccineren,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: