Elektrische auto’s maken lithium schaars – Na Maduro Morales aan de beurt?

elektrische-autos-maken-lithium-schaars-na-maduro-morales-aan-de-beurt

28-02-19 10:12:00,

Lithium is onmisbaar voor de bouw van elektrische auto’s. Deze nieuwe cruciale delfstof zou echter al snel even problematisch kunnen blijken als aardolie. Bij de winning van het lichtmetaal wordt aanzienlijke milieuschade aangericht. Daarnaast veroorzaakt de toenemende vraag een wedloop om de exploitatie van afzettingen.

Het lichtmetaal lithium, dat in de natuur niet in zuivere vorm voorkomt, maar alleen in diverse chemische verbindingen zoals lithiumcarbonaat en lithiumhydroxide, vond aanvankelijk geen grotere economische aanwending. Dat veranderde toen het element begin jaren ’90 als ideaal bestanddeel voor accumulatoren ontdekt werd. De lithium-ion-accu’s blinken uit door een hoge levensduur en energiedichtheid bij relatief gering gewicht. Bovendien verloopt het heropladen relatief ongecompliceerd. Om deze reden worden ze ook in elektrische auto’s ingezet. Voor een elektrische auto is tot 50 kilogram lithium nodig.

Elektrische auto’s drijven vraag op

Vanwege de politiek aangedreven groei in de vraag naar elektrische auto’s, is ook de vraag naar lithium in de afgelopen jaren enorm gestegen. En dat drijft ook de prijs voor de delfstof op. In 2005 kostte een ton lithium nog slechts 1460 USD, terwijl er in 2018 al tot 16.500 dollar voor betaald werd.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Winning niet eenvoudig

Maar er is nog een ander probleem. Lithium behoort weliswaar niet tot de zeldzame bestanddelen van de aardkorst, maar de winning ervan is allerminst eenvoudig. Zodoende bestaan er inmiddels twijfels over de toereikende beschikbaarheid van het lichtmetaal, wanneer de productie van elektrische auto’s zo snel toeneemt als verwacht. In dit geval zou de vraag naar lithiumcarbonaat en lithiumhydroxide tot 2035 meer dan verdrievoudigen.

Schaarste

Dan bestaat het gevaar dat de landen waar deze delfstoffen gewonnen worden niet meer kunnen voldoen aan de vraag. Daar komt nog bij dat de tot nu toe bekende reserves de te verwachten vraag slechts tot circa 2050 dekken. Tegen die tijd zouden er dus technische alternatieven voor de lithium-ion-accu’s beschikbaar moeten zijn.

Instabiele landen

Evo Morales

En dan zijn er nog de politieke onzekerheden. China en westerse industrielanden leveren momenteel een wedloop om de hand te legen op lithiumafzettingen buiten China. De afzettingen buiten China liggen deels in eerder instabiele landen als Zimbabwe, Afghanistan en de Congo.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: