stoppen-met-5g-kan-nog-gevolgen-voor-mens-en-milieu-8211-de-lange-mars-plus

09-03-19 10:32:00,

Foto R. Vellekoop

Wat gaan we ervaren als 5G ingevoerd is of wat ondergaan we al in de aanloop naar de invoering? Meer nog dan na de invoering van de eerste generatie mobiele netwerken, en de tweede, de derde en ook veel meer dan de vierde generatie waar we nu middenin zitten. De voornaamste en meest schrikbarende gevolgen voor mens en milieu.

In volstrekte stilte en onzichtbaar zullen we continue bestookt worden met een golf van elektromagnetische straling (EMR) van duizenden kleine antennes en vrijwel niemand zal weten dat we ernstig en onherstelbaar gewond zullen raken.

Probeer je in te denken dat Elon Musk zijn bizarre plannen heeft uitgevoerd en geen plek op aarde nog vrij is van 5G straling (Hij wil in juni 2019 de eerste 4.425 satellieten met 5G lanceren en daarmee een deken van 5G op aarde leggen)

Let op: er zijn geen wettelijke beperkingen aan de blootstelling aan EMR (wel zo gemakkelijk voor de telecommunicatiesector).

Hypersensitief

In eerste instantie zal de straling van 5G mensen electro-hypersensitief (EHS) maken, dat wil zeggen een overgevoeligheid voor elektromagnetische straling die zich uit in ziektesymptomen.

Er zijn honderden wetenschappelijke rapporten met duizenden biologische effecten van EMR gepubliceerd de afgelopen 80 jaar. (Lees verder)

Volgens WEEP zijn de klassieke symptomen van EMR vergiftiging:
Bloedneus, hoofdpijn, pijn aan de ogen, verkoudheid, vermoeidheid, overgeven, tinnitus, duizeligheid, griepachtige symptomen, en pijn aan het hart. Ze rapporteren ook druk op het hoofd, pijnen in het lichaam. Andere biologische gevolgen zoals tumoren en dementie openbaren zich pas later, maar in het geval van 5G, wat nog nooit getest is op gezondheid en veiligheid, zullen deze gevolgen zich al veel sneller kunnen doen gelden.

De grootste zorg is de effecten op de huid. Het lichaam heeft twee tot vier miljoen zweet kanalen. Dr. Ben-Ishai of Hebrew University, Israël legt uit dat onze zweet kanalen fungeren als “een reeks spiraalvormige antennes bij blootstelling aan deze golflengten,” wat betekent dat we daardoor meer geleidend zijn.

Een recent onderzoek in New York dat experimenteerde met 60GHz golven verklaart dat de analyse van de penetratiegraad laat zien dat meer dan 90% van de verzonden energie wordt opgenomen in de lagen van de huid.

 » Lees verder