President Moreno van Ecuador verdacht van corruptie

president-moreno-van-ecuador-verdacht-van-corruptie

01-04-19 03:42:00,

Op 24 mei 2017 werd Lenin Moreno nog verkozen als opvolger van Rafael Correa met de belofte diens sociaal programma en de strijd tegen corruptie verder te zetten. Twee jaar later heeft hij zowat al zijn electorale beloftes verloochend en wordt hij nu zelf verdacht van corruptie.

Na tien jaar sociaal progressief beleid onder president Rafael Correa (2007-2017) werd Lenin Moreno, voormalig vice-president tijdens Correa’s eerste mandaat (2007-2012), verkozen tot zijn opvolger met 51,16 procent van de stemmen in de tweede ronde.

Moreno’s verkiezingsprogramma kwam neer op een verderzetting van het sociaal-economisch beleid van Correa. Hij kreeg tijdens de verkiezingscampagne de volle steun van de nog altijd zeer populaire Correa. Een van de speerpunten van zijn programma was de strijd tegen corruptie in het overheidsapparaat en het bedrijfsleven.

Correa voerde vanaf 2007 overheidsprogramma’s voor sociale doeleinden in, verlaagde de armoede van 36,7 naar 22,5 procent en verhoogde het verplichte minimumloon. Dat beleid leidde tot een algemene verhoging van de welvaart in zijn land. Perfect was het plaatje niet, maar in vergelijking met alle presidenten voor hem was zijn bestuur op alle vlakken beter voor de gewone Ecuadoraan.

Ondanks hoge overheidsuitgaven kon hij een jaarlijkse groei van het bnp verwezenlijken van gemiddeld 1,5 procent per jaar, tegenover een gemiddelde groei van 0,6 procent in de twintig voorgaande jaren. Na zijn tweede mandaat verhuisde Correa naar België met zijn kinderen en zijn Belgische vrouw, die hij leerde kennen tijdens hun studies aan de Université Catholique de Louvain (UCL).

Moreno breekt met Correa’s bondgenoten

Wie er van uitging dat Moreno het beleid zou verderzetten van Correa werd echter vrij snel teleurgesteld. Binnen enkele maanden besliste president Moreno een aantal wetten af te schaffen die garant stonden voor de sociale programma’s onder zijn voorganger. Waar Correa er tijdens zijn tien jaar in was geslaagd totaal onafhankelijk te worden van buitenlandse schuldeisers zoals het IMF, besliste Moreno terug te keren naar het neoliberale beleid van voor 2007 en een lening aan te vragen bij het IMF van meer dan 5 miljard dollar. Zoals het IMF altijd doet met zijn leningen aan zwakke staten, stelde de bank strenge eisen op vlak van sociale besparingen, de verkoop van overheidsdiensten en de verlaging van belastingen voor privé-bedrijven.In 2017 werd hij nog gehuldigd als het eerste staatshoofd ter wereld verkozen in een rolstoel (internationaldisabilityalliance.org)

Bovendien rekende Moreno af met politici die hij als een bedreiging zag voor zijn machtspositie,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: