Medicinale cannabis vs opiaten als pijnbestrijder

medicinale-cannabis-vs-opiaten-als-pijnbestrijder

09-04-19 01:34:00,

Chronische pijn tiranniseert veel Belgische levens. Het artseninstrumentarium om de veelvoorkomende kwaal op een gepaste manier te lijf te gaan, is veelal ontoereikend.

Hoewel wetenschappelijk onderzoek maar beperkte bewijzen levert[1] waaruit blijkt dat opioïden goede chronische pijnbestrijders zijn, worden opioïden in de artsenpraktijk bij een groot aantal gevallen ingezet. Maar dat wil niet zeggen dat de pijnklacht verdwijnt.

Bovendien brengen de gebruikte medicijnen verschillende belemmerende nevenwerkingen met zich mee. Opioïden bemoeilijken de ademhaling, leiden tot orgaantoxiciteit, zorgen voor constipatie, transformeren de zieke in een zombie en kluisteren deze aan zijn zetel of bed. Het mag duidelijk zijn dat veel mensen omwille van deze belastende neveneffecten hun levenskwaliteit, samen met hun toekomstbeeld, ingrijpend negatief zien veranderen. Vaak zijn depressieve en/of angstige klachten het resultaat.

Efficiëntere pijnstillers

Uit deze patstelling volgt dat onderzoekers en artsen op zoek blijven naar efficiëntere pijnstillers met een beter neveneffectenprofiel. En waarlijk het middel blijkt te bestaan! Tenminste, volgens wetenschappers leverde onderzoek overtuigend bewijs[2] om dit te stellen. Eureka, denkt u wellicht, verspreidt de Blijde Boodschap. Maar zo simpel blijkt het dan ook weer niet te zijn. De impasse is betreurenswaardig, totaal absurd en leidt tot vele frustraties bij menig patiënt!

Het is namelijk zo dat het lot bepaalt of iemand al dan niet het pijn verminderend middel ter zijne beschikking krijgt of niet. Vergis u niet, kandidaat pijnlijders hoeven zich niet bij één of andere obscure of officiële instantie op een lijst te zetten, waarna een onschuldig algoritme de gelukkigen die het middel mogen proberen uitkiest. Mocht u denken dat een dergelijke handelswijze een onmenselijke houding ten aanzien van de pijnpatiënten zou zijn, zal men u wellicht met uw empatisch vermogen feliciteren. Doch de werkelijkheid is minstens even cru! Het is namelijk zo dat het wettelijk kader van een geografisch gebied bepaalt of de chronisch zieke het middel al dan niet mag gebruiken.

Medicinale cannabis

Het middel, in België nog steeds verboden, is medicinale cannabis (MC). Ons wettelijk kader verbant MC naar het verdomhoekje van de illegaliteit waardoor Belgische pijnlijders er niet over kunnen beschikken. Maar in een snelgroeiend aantal andere landen kan MC, met goede resultaten, als pijnbestrijder ingezet worden. Zo zijn er in de VS reeds 34, van de 50, staten die MC gelegaliseerd hebben en waarbij chronische pijn de meest voorkomende indicatie is waarvoor artsen MC aanbevelen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: