Vaccin-kritische medici nu journalistiek in de ban..?!

vaccin-kritische-medici-nu-journalistiek-in-de-ban.

09-04-19 01:28:00,

Vaccinatie-standpunten.. Is het voor JINEK e.a. nu zaak, moedwillig de kop in het zand te steken? WAAROM wordt er niet netjes journalistiek gehandeld via hoor/wederhoor. En worden nu ineens vaccin-kritische mensen afgeschilderd als een gevaar voor de samenleving..!? Waarom komen er gewoon geen medici aan het woord, die vakkundig vertellen over de FEITELIJKE ONBETROUWBAARHEID en ONVEILIGHEID van vaccins..??
x
x
Gaan vaccin-kritische medici vanaf nu
journalistiek in de ban..?!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Is het een waarheid die je niet wilt zien, als bange opvoeder, jonge moeder (Eva Jinek), jonge ouders, rondom de mogelijk ernstige gevaren van vaccinaties..? Wil je niet luisteren naar de mensen die WEL de moeite hebben genomen, zich degelijk en met een open mind hebben verdiept in de GEVAREN van vaccins en vaccinaties..? Wat is het toch dat de pro-vaccinatie-publiek, feitelijk VOLLEDIG onkundig is van de andere kant van deze ‘heilige graal van de gezondheidszorg’..Waarom wordt er een WELLES/NIETES-strijd gevoerd..?

Vaccins lijken niets fout te kunnen doen en hebben preciés het tegenovergesteld imago.. Namelijk het imago, dat zónder die prikken, inentingen, vaccinaties, de wereld snel uitgestorven zou zijn..! Juist doordat miljoenen mensen aan de besmettelijke ziektes zouden overlijden, die vaccins voorkomen..?? Kletskoek natuurlijk, als we luisteren naar mensen die er ECHT verstand van hebben..

In het programma JINEK van 8 april jl. was het weer raak. Onder leiding van de jonge en begrijpelijk angstige moeder/presentator Eva Jinek, werd een discussie gevoerd over het wel of niet weigeren van kinderen op crèches en peuterspeelzalen, die niet gevaccineerd zijn. Je zou een journalistiek evenwichtige discussie verwachten over zo’n essentiëel en controversieel onderwerp. Nee, het ging nu over het kennelijk niet ter discussie staande punt, hoe gevaarlijk het wel is, om ongevaccineerde kinderen in contact te brengen met nog-niet gevaccineerde (of al gevaccineerde) kinderen/peuters. Kijk -wanneer je het nog niet gezien hebt- even naar dit deel van deze uitzending:

Vanzelfsprekend valt je op, dat er -journalistiek gezien- geen enkel tegengeluid te horen is, die de mensen een stem geeft, die hun kinderen NIET laten vaccineren.. Waarom doen deze mensen het en waarom is niet alle informatie over vaccinaties op het internet een leugen of ‘klinkklare onzin’…?? Zoals het vaccin-onbelezen ‘mannetje’, Rens Ramaekers van D’66 (HIER) aan de JINEK-tafel ons wil doen geloven.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: