Bayer verslikt zich in Roundup | Uitpers

bayer-verslikt-zich-in-roundup-uitpers

10-04-19 12:25:00,

Op de schopstoel met Roundup (news.un.org)

Wat een groot succesverhaal moest worden, begint op een nachtmerrie te lijken: de overname van reus Monsanto door een nog grotere reus, Bayer. De Duitse chemiegigant betaalde vorig jaar 63 miljard euro om Monsanto binnen te halen. Bayer zelf had drie jaar geleden nog een beurswaarde van 136 miljard euro. Na een proces rond Roundup in San Francisco is dat gezakt tot 52 miljard, minder dan voor Monsanto werd betaald.

Mensenrechten

Op dat proces in San Francisco is Monsanto, Bayer dus, veroordeeld tot een schadevergoeding van 72 miljoen euro aan Edwin Hardeman. Die had dertig jaar lang een onkruidverdelger op basis van glyfosaat, het belangrijkste bestanddeel van Roundup, gebruikt. Haldeman heeft een zeldzame lymfeklierkanker en de jury oordeelde dat dit aan het glyfosaat te wijten was. Experten van de VN noemden dit “een betekenisvolle uitspraak om de mensenrechten van de slachtoffers van pesticiden te doen eerbiedigen”.

In augustus vorig jaar had een andere rechtbank in Californië een andere aanklager met dezelfde kanker rond 240 miljoen euro toegekend.  In beroep werd dat toch nog 70 miljoen. Het proces Haldeman is slechts de aanloop to een reeks gelijkaardige processen, rond 700, alleen al in Californië. In totaal zijn er in de VS 11.000 gelijkaardige aanklachten.

Er zijn nog andere onweerswolken boven Bayer. Die komen vanuit India, Sri Lanka, Centraal- en Zuid-Amerika waar zeer veel landarbeiders bezwijken aan zware nierinsufficiëntie. Onderzoekers gewagen van tienduizenden doden sinds het massaal gebruik van die pesticiden. Want die ziekte is pas opgedoken met het massaal gebruik van onkruidverdelgers met glyfosaat, zodat het onderzoek vooral in die richting gaat.

Weerstand

Tot overmaat van ramp (voor Bayer) komt er sleet op het gebruik van glyfosaat. En  wel omdat in gebieden waar die pesticiden massaal zijn gebruikt, de natuur resistent wordt voor glyfosaat. Men stelt dat onder meer vast in de uitgestrekte ontboste gebieden van Brazilië en  elders waar wouden plaats maakten voor sojateelt.

Er wordt daarom al jaren een cocktail gebruikt van glyfosaat en dicamba (een derivaat van benzoëzuur, ook een Monsanto-product). Maar ook deze cocktail werkt steeds minder, er zit dus ook sleet op die dicamba. Bovendien heeft het zeer vluchtige dicamba, dat dus gemakkelijk overwaait  naar andere culturen, de fruitteelt en andere teelten aangetast.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: