Lot Julian Assange ligt volledig in handen van collega-journalisten en media

lot-julian-assange-ligt-volledig-in-handen-van-collega-journalisten-en-media

11-04-19 09:14:00,

Julian Assange riskeert uitlevering aan de VS, waar hem een proces wacht volgens een procedure die alle rechten op verdediging schendt zoals die gelden in een normale rechtstaat. Of hij effectief wordt uitgeleverd hangt volledig af van de bereidheid van de media om hem te verdedigen. Afgaande op de desinformatie die reeds verspreid wordt ziet het er voor hem zeer slecht uit.

Wat reeds enkele dagen werd verwacht, is werkelijkheid geworden. Julian Assange werd door Ecuador uitgeleverd aan de Britse overheid. Zijn aanhouding is gebaseerd op zijn overtreding van de Britse voorwaarden voor zijn invrijheidstelling in afwachting van het vonnis over zijn uitlevering aan Zweden, door zijn vlucht naar de ambassade van Ecuador zeven jaar geleden. Zweden heeft ondertussen elk verzoek tot uitlevering ingetrokken, maar de Britse overheid blijft hem vervolgen voor deze overtredingen begaan op Britse bodem. Assange werd in Zweden verdacht van seksueel wangedrag.

Ondertussen heeft de Britse politie ook aangekondigd dat Assange wordt aangehouden en verhoord op vraag van de VS, die een verzoek tot uitlevering hebben ingediend voor ‘computer hacking conspiracy‘. Volgens de Amerikaanse autoriteiten heeft hij Chelsea Manning geholpen met het kraken van een paswoord om toegang te krijgen tot geheime documenten. De organisatie WikiLeaks heeft onder leiding van Julian Assange bewijzen gepubliceerd van oorlogsmisdaden door Amerikaanse troepen in Irak. De feiten zelf waren weliswaar reeds bekend bij de mainstream media, maar die hadden er steeds voor gekozen exclusief te focussen op de misdaden van de tegenstrevers van de VS.

Een video waarop is te zien hoe een Amerikaanse helikopterbemanning op een groep burgers schiet en vervolgens op de ambulance die poogt de gewonden af te voeren was bij WikiLeaks terechtgekomen via Amerikaans soldate in Irak Chelsea Manning.

Chelsea Manning kreeg gratie van president Obama voor haar jarenlange gevangenisstraf. Recent werd zij opgeroepen om te komen getuigen voor een grand jury. Dit rechtsorgaan vergadert achter gesloten deuren en kan sinds de aanslagen van 9/11 getuigen verhoren en personen aanhouden zonder een aanklacht openbaar te maken. Manning kreeg voor deze grand jury de vragen die zij reeds tijdens haar proces had beantwoord en weigerde elke medewerking, waarop zij prompt werd aangehouden. Volgens haar advocaten is het de bedoeling van het rechtsapparaat om haar tot nieuwe verklaringen te brengen die in tegenspraak zouden zijn met haar verklaringen tijdens haar proces.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: