Blokhuis in de Bible-Belt – de Stichting Vaccinvrij mag een vraag stellen – Stichting Vaccin Vrij

blokhuis-in-de-bible-belt-de-stichting-vaccinvrij-mag-een-vraag-stellen-8211-stichting-vaccin-vrij

12-04-19 06:48:00,

Kerk in KesterenIn de Bible-Belt is de vaccinatiegraad ongeveer 50%. Hoe mooi wil je het hebben. Het moet haalbaar zijn om te onderzoeken hoeveel van de ongevaccineerde kinderen de afgelopen 10 jaar de mazelen hebben gekregen, en hoe dat is verlopen. En dit af te zetten tegen hoeveel van de gevaccineerde kinderen de mazelen hebben gekregen en hoe dat is verlopen. Met andere woorden: we kunnen onderzoeken of er echt reden tot zorg is als in een bepaald gebied de vaccinatiegraad 50% is. Ik heb helaas nog niets over een dergelijk onderzoek gehoord. Maar wel dat staatsecretaris Blokhuis naar de Betuwe ging om zijn ‘Actieplan Vaccinatie’ – waarmee hij de vaccinatiegraad landelijk omhoog wil brengen naar 95% – toe te lichten.

 

 
Op 05-04-19 bericht nieuwsblad de ‘Gelderlander’:

“Het debat over inenten met staatssecretaris Paul Blokhuis aankomende maandag belooft veel aanloop te krijgen. Zo’n vijfhonderd belangstellenden hebben al aangegeven dat ze de avond in het Van Lodenstein College in Kesteren te willen bijwonen. Blokhuis licht er zijn Actieplan Vaccinatie toe”. – De Gelderlander1

Ik (Door Frankema) ben uitgenodigd om bij de avond aanwezig te zijn, maar helaas pas toen de sprekerslijst al vaststond. Ik krijg dus geen spreektijd, maar mag wel een vraag stellen.

 

 

‘Anti-vaxxers’

 
Ik beschouw het als een groot voorrecht dat wij in Nederland mogen geloven, en denken wat wij willen geloven en denken. De gelovigen in de ‘Bible-belt vaccineren niet vanwege hun geloof in God. De weigering van ‘antroposofen’ komt voort de denkbeelden van Rudolf Steiner. En de weerstand van de meest recente groep vaccinweigeraars komt uit de vraag: wat spuiten we in, en hoe en door wie is bewezen dat het veilig is om dat in onze kinderen te injecteren. Veel gereformeerden en antroposofen voelen zich ook thuis bij de Stichting Vaccinvrij. Ik beschouw ons niet als anti-vaxxers, maar als de Nederlandse versie van de ‘Vaccine Risk Awareness Movement’ – een wereldwijde, snelgroeiende beweging, die bezig is met bewustwording van de risico’s van vaccineren.

 

 

Transparantie

 
Voor ons allemaal geldt dat onze kinderen het grootste en liefste ‘bezit’ zijn waar wij verantwoordelijkheid voor dragen. Het is begrijpelijk dat ouders behoefte hebben aan transparantie met betrekking tot de wetenschap en de cijfers waarop het vaccinatiebeleid is gebaseerd.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: