HIGHWIRE 2 – Overheid in USA verliest het vaccindebat – Stichting Vaccin Vrij

highwire-2-8211-overheid-in-usa-verliest-het-vaccindebat-8211-stichting-vaccin-vrij

12-04-19 06:48:00,

We zijn blij om een nieuwe aflevering van HIGHWIRE aan te kondigen! Deze keer heeft Del Bigtee het over de Amerikaanse overheid en die het debat over veiligheid verliest. De Stichting Vaccinvrij is bezig met het middels een WOB-verzoek opvragen van de wetenschappelijke studies die aan moeten tonen dat vaccineren veilig is. In Amerika is men hier al een stap verder mee. Deze studies kunnen niet overlegd worden. Del Bigtree spreekt over deze spannende juridische ontwikkeling in de onderstaande aflevering van HIGHWIRE

 

 

VIDEO HIGHWIRE

 

 
00:00:52 Anti-vaxxers in de Amerikaanse media

00:04:06 Brief over vaccinveiligheid van ICAN aan de HHS (Amerikaanse ministerie van volksgezondheid)

00:08:57 Vaccinveiligheid in de Amerikaanse media

00:10:46 Antwoord van de HHS op de brief van ICAN over vaccinveiligheid

00:26:53 Overzicht van vaccins in de VS en of ze zijn getest met een inerte placebo

00:36:40 Placebo piramideschema van vaccins; wat kreeg de controlegroep ingespoten?

00:41:21 Plotkin over vaccins: de noodzaak van een inerte placebo en hoe zit het met vaccins en autisme?

00:56:46 Interview met Dr. Larry Palevsky over hoe je omgaat met een ziek kind. Wat doe je bij koorts? Hoe bepaal je of je naar het ziekenhuis moet of niet? Over eigen verantwoordelijkheid en eigen wijsheid, over zelf nadenken en kritisch durven zijn.

01:11:13 Van klinische geneeskunde naar protocollen.

01:26:50 Website van Larry Palevsky met checklist om te bepalen of je kind naar het ziekenhuis moet of niet.

01:30:14 Homeopathie onder vuur in de VS. Interview met Paola Brown.

 

 

 

 

Achtergrond informatie

 
In Amerika is de ‘vaccine awareness movement’- bewustwording van de schaduwkanten van vaccineren – al een stap verder dan in Nederland. HHS staat voor Department of Human Health Services; vergelijkbaar met ministerie van VWS in USA. HHS ontving een brief van voorvechter voor betere informatie over vaccins Del Bigtree die volgens Robert F. Kennedy zowel een ‘briljante samenvatting is van de wetenschap die vraagtekens plaatst bij de veiligheid van aluminium hulpstoffen als een uiteenzetting van de corruptie die kenmerkend is voor klinische vaccinonderzoeken van HHS.’

 
Robert F. Kennedy is telg uit het bekende Kennedy-geslacht,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: