Toxisch, schadelijk voor het ongeboren kind en toch vergund

toxisch-schadelijk-voor-het-ongeboren-kind-en-toch-vergund

17-04-19 08:12:00,

Afbeelding: Waarschuwing Authoriteit ECHA voor bestrijdingsmiddel Flumioxazin.

Voor bestrijdingsmiddelen geldt in Europa een soort vergunningstelsel. Een fabrikant kan een vergunning aanvragen en als het middel door de voorgeschreven veiligheidstoets komt, wordt een vergunning verleend voor meestal 10 jaar. Na tien jaar verloopt de vergunning en moet opnieuw beoordeeld worden of er geen nieuwe onderzoeken zijn die aantonen dat het middel giftig is. Dat is namelijk vaak het geval.

Deze herbeoordelingen worden uitgevoerd door de EFSA (European Food Safety Authority) maar die zegt hier geen tijd voor te hebben. En dus worden vergunningen voor bestrijdingsmiddelen zonder de voorgeschreven veiligheidstoets ‘blind’ verlengd.

Tussen de vergunde pesticiden zitten middelen waarvan een andere officiële instantie ECHA al heeft aangetoond dat ze schadelijk zijn, bijvoorbeeld hormoonverstorend of schadelijk voor het ongeboren kind. Maar de EFSA heeft dus geen tijd om naar deze onderzoeken te kijken…

Ons kabinet en de Europese Commissie vinden dit vooral oneerlijk voor de pesticidenmultinationals als Bayer, Syngenta en anderen. Zijn zeggen bloedserieus dat dit buiten de schuld van de fabrikanten ligt en dat de multinationals dus niet de dupe mogen worden van het tijdgebrek van de beoordelingsinstantie EFSA. Daarom worden die vergunning alsnog ‘blind’ verstrekt. De omgekeerde wereld!

En wij consumenten dan?! Alsof het wel ónze schuld is en daarom redelijk dat wij aan deze giftige stoffen blootgesteld blijven worden.

Achter de schermen hebben we informeel de echte reden gehoord: de politici zijn bang dat de fabrikanten een schadeclaim indienen als vanwege het tijdgebrek bij de overheid, de fabrikanten niet op tijd hun vergunningen krijgen.

Maandag kregen er zo opnieuw 34(!) pesticiden een nieuwe vergunning, waaronder dus zeer omstreden en schadelijke middelen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: