Schone Kleren Campagne eist wet die kledingbedrijven dwingt basisrechten bij fabrieken te respecteren

schone-kleren-campagne-eist-wet-die-kledingbedrijven-dwingt-basisrechten-bij-fabrieken-te-respecteren

24-04-19 04:11:00,

De Schone Kleren Campagne, achACT en hun lidorganisaties voerden vandaag actie in Brussel. Met de actie vragen ze een wet die kledingbedrijven dwingt om de basisrechten in hun internationale toeleveringsketens te respecteren. Het is vandaag zes jaar geleden dat het Rana Plaza complex instortte. Daarbij vielen 1.138 doden en meer dan 2.000 gewonden.

Macabere modeshow 

Op een rood tapijt paraderen mannequins. Hun arrogantie staat in schril contrast met hun gescheurde en verbrande kleren, die lijken gevonden te zijn tussen het puin van het ingestorte Rana Plaza complex. Symbolen van een industrie waarvan het bedrijfsmodel en concurrentievermogen grotendeels gebaseerd zijn op de schending van de mensenrechten van kledingarbeiders.

Denk hierbij aan de schending van het recht om veilig te leven en te werken, zoals in de fabrieken van Rana Plaza. De schending van het recht op een leefbaar loon, bijna overal in de kledingindustrie, zowel in Azië als in Europa, en zelfs binnen de Europese Unie.

En de schending van het recht om zich vrij te verenigen en collectief te onderhandelen, zonder bang te zijn voor represailles. Op een structurele manier zoals bijvoorbeeld in China, of zoals in Bangladesh in december vorig jaar, waar werknemers die de straat op gingen massaal werden opgepakt en ontslagen. Maar ook in Latijns-Amerika, zoals in El Salvador en Honduras, wordt vakbondsvrijheid massaal met de voeten getreden.

Bedrijven zelf vragende partij voor een wet

In deze omstandigheden wordt veel kleding gemaakt voor Europese maar ook Belgische merken en ketens. Straffeloos dan nog: een Belgisch bedrijf dat de fundamentele rechten in zijn internationale toeleveringsketens niet respecteert, wordt niet bestraft. Bedrijven die zich wél inspannen om ethisch te produceren, moeten concurreren met andere die zich weinig aantrekken van de mensenrechten.

De Leidende Principes voor Bedrijven en Mensenrechten van de VN, zijn duidelijk: bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om de mensenrechten te respecteren en het principe van due diligence toe te passen: de risico’s op mensenrechtenschendingen in de keten identificeren, voorkomen en remediëren. Staten zijn verplicht om deze rechten te beschermen, inclusief tegen misbruiken gepleegd door bedrijven in hun invloedssfeer. 

Een aantal bedrijven stelt het gebrek aan een gelijk speelveld zelf aan de kaak en vraagt wettelijke initiatieven van de Belgische overheid. In januari ondertekenden JBC en Bel&Bo[1] een brief van de Schone Kleren Campagne en achACT gericht aan Kris Peeters,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: