Allianz ELIANT Newsletter

allianz-eliant-newsletter

27-04-19 07:24:00,

Beste vrienden van ELIANT,

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft deze week richtlijnen gepubliceerd die uitgaan van het feit dat kinderen in het eerste levensjaar compleet zouden moeten opgroeien zonder beeldscherm.

Niet door de staat georganiseerde scholen kiezen wereldwijd voor een onderwijs zonder beeldschermen en volgen de trend niet om steeds vroeger het onderwijs te digitaliseren. Daarmee geven ze aan de kinderen de mogelijkheid om onafhankelijk te leren denken, sociale competenties en creativiteit  te ontwikkelen. De meeste publieke scholen worden daarentegen technisch zo uitgerust dat de kinderen reeds in het kinderdagverblijf of crèche  moeten leren omgaan met digitale apparaten. Wat ons het meest verontrust is het feit dat deze ontwikkeling zo snel wordt doorgevoerd zonder enige reflectie of bewustzijn (om niet te spreken over democratische procedures. 

Daarom heeft ELIANT een standpunt-paper gemaakt dat de gevolgen van de te vroege digitalisering aantoont (korte versie). In dit document vindt u 

  • vele links naar onafhankelijke wetenschappelijke studies en hun conclusies vanuit neurologisch, psychologisch en gedragswetenschappelijke standpunt. Deze studies versterken de noodzaak van een beeldscherm-vrij onderwijs in heel Europa dat  sterker op de mens zelf georiënteerd is.
  • de sleutelrol van ouders in een beeldscherm-vrije opvoeding en daaraan gekoppeld voor ouders, leraren en opvoeders de noodzaak van  het recht op vrije keuze voor het opvoedingssysteem van hun kinderen.

Het doel van deze standpunt-paper is constructieve discussie tussen belangengroepen (met inbegrip van de verantwoordelijken van staatswege) te stimuleren met het oog op het garanderen van  de optimale gezondheid en ontwikkeling van alle kinderen. Het factsheet met het standpunt van ELIANT kunt u downloaden en printen. Hartelijk dank om het te delen met vrienden, bekenden en belanghebbenden. Daardoor wordt ook de noodzaak duidelijker van onze petitie-campagne voor het recht op een beeldscherm-vrije opvoeding – bekijk hiervoor ook onze actuele video.

Voor ideële en financieel ondersteuning van deze belangrijke opdracht danken wij u zeer.

Met hartelijke groeten in naam van de alliantie,
uw Michaela Glöckler

Ons privacy statement: wij werken zonder winstoogmerk en zijn blij u onze nieuwsbrief toe te zenden. Enkel daarvoor gebruiken wij uw gegevens. U kunt op elk moment verlangen dat persoonsgebonden gegevens gecorrigeerd,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: