NMBS: hoe vernietig je een openbaar bedrijf?

nmbs-hoe-vernietig-je-een-openbaar-bedrijf

29-04-19 03:51:00,

De onderfinanciering van het Belgische spoorbedrijf NMBS door de huidige en vorige regeringen is een doelbewuste strategie om het openbaar bedrijf te privatiseren, waarna de treingebruiker en de belastingbetaler de rekening zal betalen en de privé-bedrijven langs de kassa passeren. Een analyse van ULB-professor Mathieu Strale.

Reeds tientallen jaren worden de spoorwegen doelbewust ondergefinancierd in België. Terwijl de vraag blijft toenemen, leidt dit beleid regelrecht naar een gewilde vernietiging van het openbaar bedrijf van de spoorwegen en naar een opening voor de markt van de concurrentie, ten koste van de gebruikers, de spoormensen en de Belgische bevolking.

Op de tabel hieronder kan men zich verheugen over de toename van het aantal treinreizigers met 60 procent sinds 20001. Alle andere indicatoren getuigen daarentegen van onderinvestering en leiden alleen maar tot geweeklaag.

Zo is het. De openbare dotatie voor de exploitatie, d.w.z. de subsidie die wordt gestort aan de NMBS door de Belgische federale staat om de treinen te doen rijden is dezelfde gebleven, ondanks de stijging van het aantal reizigers. Bedenk dat de vervoersbewijzen die de reizigers betalen slechts de helft van de reële kost van de reizen dekt. Ten gevolge van de stijging van het aantal treinreizigers is het beschikbare bedrag om elke reiziger te vervoeren dus drastisch afgenomen. De gevolgen zijn duidelijk: verlaging van het aanbod ’s avonds, slecht onderhouden treinen, slecht onderhouden sporen met als gevolg een vermindering van de snelheid, vertragingen en pannes van het materiaal.


Tegelijkertijd is de dotatie voor investeringen, d.w.z. het geld beschikbaar om het netwerk en het materiaal uit te breiden, die aanvankelijk nog werd verhoogd om de bouw van het GEN-netwerk te financieren, die werd vervolgens verminderd onder de vorige federale coalitie van liberalen, sociaal-democraten en christendemocraten onder leiding van Elio di Rupo.2 Ook hier zijn de gevolgen zichtbaar op het aantal vertragingen, het aantal lijnen dat verdwijnt, het verminderd aanbod van treinen en zitplaatsen, die de toename van de vraag niet volgt en tot meer overvolle treinen leidt. Tussen 2000 en 2018 is het aantal treinen slechts met 5 procent toegenomen en het aantal zitplaatsen met 20 procent, veel minder dan de toename van het aantal treinreizigers.

Tenslotte is het aantal spoorwerkers verminderd met 30 procent in minder dan 20 jaar,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: