Algoritmen

algoritmen

04-05-19 08:06:00,

Mei 2019

 
Wat motten doen voor je ondergoed,
wat zure regen voor de bomen doet
wat Satan deed voor het Paradijs
doet multiple choice voor het onderwijs.

Willem Wilmink

 

Beste vrienden, kennissen en geïnteresseerden!

Nee, we willen niet zo vaak een nieuwsbrief lanceren en toch ontvingen enige van u nog niet zolang geleden onze eerste nieuwsbrief, ter kennisname. Bij velen belandde deze echter in de spambox of werd zelfs helemaal niet afgeleverd. Als leken hadden we bij onze 1e nieuwsbrief hier en daar een verkeerd kommaatje en/of puntkommaatje staan, daarom bij deze nog een keer. De 1e nieuwsbrief kunt u overigens hier alsnog online bekijken.

Algoritmen

Misschien is het grappig om eerst even te melden dat niet alle g-mail accounts (hotmail, live, outlooks, yahoos) van deze filter betroffen waren.
Wie denkt, heer en meester te zijn over zijn eigen beeldscherm of over de inhoud van zijn e-postvak, moeten we bij deze helaas ontnuchteren.

Vandaag beslissen algoritmen wat er wel en niet in uw e-postvak belandt. Ook wat u te zien krijgt als resultaat van een zoekopdracht bij Google, wordt door algoritmen bepaald. Deze algoritmen bepalen dit o.a. op basis van de gegevens die deze bedrijven over u hebben. En laten we duidelijk zijn: dit is inmiddels al vrij veel. Zij bepalen wat u wel en niet aan informatie krijgt.

Over de achtergrond van deze beslissingen vermoeden we veel, maar weten we nog weinig. Willen ze u voor bepaalde zaken beschermen, of is de uitkomst van de rekenkracht wellicht dat u de informatie juist wel aan zou kunnen? Of willen ze bepaalde informatie gewoon niet verder leiden? Dit laatste is als het ware de postbode die eerst de brief opent, om daarna te beslissen of hij deze wel of niet bij u in de brievenbus stopt. We moeten ons ervan bewust worden dat, in een wereld waarin 80% – 90% van de mensen zich via digitale media over de wereld informeren, commerciële bedrijven voor een groot deel bepalen welke informatie bij ons aankomt. Commerciële bedrijven volgen in de regel en op de eerste plaats hun eigen agenda.
Google, Facebook & Co.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: